Seriell overføring

Tilleggstjenesten "Seriell Overføring" muliggjør tilbkobling til alarmanleggets RS-232 serieport, i de tilfeller der dette er tilgjengelig.

Tilleggstjenesten tilbys både for brannalarm og innbruddsalarm, der kommunikasjonsprotokollen gjerne også støtter overvåking og monitorering av disse linkene. Tjenesten fungerer med de fleste anlegg på markedet, forutsatt at de konfigureres for dette.

Nedenfor er et utvalg av protokollene som støttes:

  • ESPA 4.4.4
  • Texecom
  • ISA2000
  • ATS Mi-bus
  • Siemens FS20
  • Teletec MxPro

Fordeler

  • Høyere oppløsning på overførte alarmer

  • Presis informasjon i forkant av servicebesøk

  • ESPA er en bransjestandard for brannalarmer som 110-sentralene ofte ønsker å motta