Airborne DC Dual

To kommunikasjonskanaler og mange grensesnitt for tilkobling. Til montering i sentralapparat. Airborne DC Dual er en alarmsender for deg som trenger alarmkommunikasjon via to uavhengige alarmoverføringsveier. Den anbefales til steder der det stilles ekstra høye krav til tilgjengelighet.

Ved å bruke både mobilnettet (2G/4G) og en fast IP-forbindelse sørger Airborne DC Dual for at forbindelsen blir så tilgjengelig og sikker som mulig.

Airborne DC Dual er tilpasset seriell overføring av for eksempel SIA fra innbruddsalarmer eller ESPA-444 fra brannalarmanlegg. Oppringte protokoller basert på tonesignaler som SIA, Contact ID og Robofon digitaliseres før alarmen overføres. Med 16 innganger og 4 reléutganger dekker senderen de fleste behov for sikker alarmoverføring. Senderen er tilgjengelig i flere størrelser, med eller uten kabinett og reservebatteri, og er rask og enkel å installere.

Fordeler

  • Tilgjengelig i flere størrelser, med eller uten kabinett og reservebatteri.

  • Rask og enkel å installere.

Produktark

Airborne DC Dual