​Skoler i Gøteborg øker tryggheten med løsning fra AddSecure

Gøteborg arbeider forebyggende og øker tryggheten og sikkerheten på flere grunn- og videregående skoler gjennom å bruke en skolesikkerhetsløsning fra AddSecure.

Gøteborg arbeider forebyggende og øker tryggheten og sikkerheten på flere grunn- og videregående skoler gjennom å bruke en skolesikkerhetsløsning fra AddSecure.

Gøteborg tar sikkerhet og trygghet på største alvor, og har derfor valgt å oppgradere sikkerhets- og kommunikasjonssystemene på flere av sine skoler med en løsning fra AddSecure. Gøteborg er ikke alene om å sette sikkerhet i fokus. 70 prosent av svenske kommuner rapporterer at de har økt sikkerheten på skolene sine de siste årene. Likevel betyr dette ofte mer tradisjonelle tiltak som kameraer, adgangskontroll eller alarmer. Det er fremdeles svært få skoler som har et like oppdatert system for kritisk kommunikasjon, som disse fire i Gøteborg.

Nyttig helhetsløsning

Servicesjef for skoleområdet hvor Bernadottegymnasiet, Burgårdens Gymnasium, Katrinelundsgymnasiet og Motorbranschens Tekniska Gymnasium inngår, Anders Ekman, samordner trygghetsarbeidet for videregående skoler i området. Han etterspurte en løsning der kommunikasjonen kan oppdateres på en enkel måte, uansett om det gjelder brannalarm eller kommunikasjon mellom personalet i forbindelse med en hendelse.

– Vi jobber alltid med sikkerhet og trygghet i skolene våre, og vi så et behov for å kunne spre informasjon raskt ved mange forskjellige hendelser.AddSecure Skolesikkerhet adresserer alle mulige scenarioer: En lærer som føler seg utrygg og trenger assistanse, å holde telling på elevene i tilfelle brann, eller til og med å varsle oss om kjølesystemet i kantinen slutter å fungere. Det er alle disse forskjellige små delene som til sammen gjør systemet så nyttigsier Anders Ekman.

I Gøteborg brukes også AddSecure Skolesikkerhet på to grunnskoler i bydelen Angered; Bergum og Emmaskolan.

Hvert sekund teller

Når en hendelse inntreffer, er de første ti minuttene avgjørende. Det er da – før eventuell ekstern hjelp har rukket å komme frem – at de største skadene skjer. AddSecure Skolesikkerhet er en helhetsløsning som gjør det mulig for personalet å kommunisere raskt via flere kanaler. Når en hendelse skjer på skolen, sørger AddSecure umiddelbart for at rett person får rett informasjon, at rett lokaltiltak iverksettes og at passende sikkerhetsnivåer automatisk aktiveres i adgangssystemer etc. Dette forhindrer eller begrenser alvorlige konsekvenser frem til politiet, vakter eller brannmenn ankommer.

For skoleområdet Skånegatan har det blitt satt opp et helt nytt personsøkernettverk på tvers av de fire skolene, for å kunne advare de andre om noe skulle skje, og avlyse besøk til situasjonen er løst. Systemet kan også kommunisere med nødnett og forskjellige alarmsentraler.

Valget falt på AddSecure

Skolene så på flere forskjellige leverandører, men landet raskt på AddSecure’s omfattende kommunikasjonssystem.

Anders Ekman, Områdesservicesjef for gymnasiumsområdet Skånegatan, Gøteborgs Stad.

– AddSecure’s system er ikke bare lett å bruke, men har også et mer fremtidsrettet perspektiv. De ligger foran teknologien, og lar oss kombinere mange forskjellige systemer digitalt. Det er ikke bare en utmerket løsning på vårt opprinnelige problem, AddSecure har i tillegg påpekt flere andre muligheter som vi ikke hadde tenkt på selv, sier Anders Ekman.

Veletablert løsning

AddSecure Skolesikkerhet er en sikker, fleksibel og pålitelig kommunikasjonsløsning som er godt etablert. Løsningen er bygget på et system som har vært i drift i mange år og som brukes av 70 prosent av det svenske brannvesenet, den svenske sjøredningstjenesten, i tillegg til flere kjøpesentre og arenaer.

Det dedikerte nettverket for personsøkere sikrer at all kritisk kommunikasjon kommer frem – et overbelastet mobilnett eller en mobiltelefon satt til stillemodus er ikke et alternativ i en nødsituasjon. Innen få sekunder mottar alle relevante mottakere instruksjoner og informasjon i henhold til forhåndsdefinerte hendelser, som evakuering eller andre mindre, kritiske handlinger.

AddSecure har levert sikre kommunikasjonsløsninger siden begynnelsen av 70-tallet. Løsningene, som hjelper til å redde liv, beskytte eiendom og sikre viktige samfunnsfunksjoner, bidrar til å øke tryggheten i samfunnet. Les mer på www.addsecure.no

Loading