AddSecure og Bravida Norge inngår landsdekkende samarbeidsavtale for å fremtidssikre alarmsystemer

AddSecure og Bravida Norge inngår landsdekkende samarbeidsavtale. Bravida Norge og AddSecure skal samarbeide om utskiftning av alarmsendere og hjelpe kunder over til pålitelige og fremtidssikre løsninger.

Avtalen er landsdekkende og vil hjelpe kunder med å sikre kritisk kommunikasjon i sine alarmsystemer når endringene i telenettet trer i kraft.

​AddSecure, en ledende europeisk leverandør av premiumløsninger for sikker kritisk kommunikasjon og data, og Bravida, ledende leverandør av prosjekt og service innenfor elektro, rør og ventilasjon, har inngått en landsdekkende samarbeidsavtale.

Bravida Norge og AddSecure skal samarbeide om utskiftning av alarmsendere og hjelpe kunder over til pålitelige og fremtidssikre løsninger. Avtalen er et resultat av flere år med godt samarbeid, og er en del av AddSecures partnerprogram.

Endringer i telenettet
​​
Behovet for utskiftninger grunner i store endringer i telenettet. Telenor har varslet at 3G-nettet slukkes i løpet av 2020 og 2G-nettet innen 2025. Dette skjer i tråd med at 4G bygges ut. Endringen i telenettet vil påvirke teknologi som er basert på 2G- og 3G-kommunikasjon, og enhetene må derfor skiftes ut med enheter basert på nyere teknologi for å sikkerstille drift.

– Det anslås at det i dag finnes omtrent 40.000 alarmsendere montert i norske næringsbygg som overfører alarmvarslinger gjennom 2G- og 3G-nettet. Når begge disse nettene slukkes vil kritisk kommunikasjon ikke lenger fungere. Det kan dreie som livskritiske systemer, som for eksempel brannalarmer som skal sendes direkte til Brannvesenet, forteller Dag Reinemo, Sales Manager for Smart Alarms i Norge.

– Med tanke på det store antallet installerte enheter som må skiftes ut, er vi helt avhengige av strategiske partnerskap for å kunne møte etterspørselen, fortsetter Reinemo.

– Vi er veldig fornøyde med avtalen som er inngått. Det er forventet en betydelig mengde prosjekter for Bravida fremover og det vil være viktig for å imøtekomme etterspørselen i markedet. Felles for begge selskapene er at vi ønsker å gjøre ting så enkelt som mulig for kundene, og har derfor satt opp en webside som gjør det lett å bestille utskiftning, sier Frode Andersen, Head of Fire & Security Oslo i Bravida Norge AS.

Avtalen ble inngått i november, men tredde i kraft først fra januar 2020.​

Loading