AddSecure-gruppen foretar strategisk oppkjøp av Vehco

AddSecure-gruppen kjøper opp den ledende europeiske flåtestyringsspesialisten Vehco for å sikre videre ekspansjon og vekst innen IoT (Internet of Things). Oppkjøpet styrker AddSecure-gruppens posisjon som ledende internasjonal leverandør av løsninger for sikker kritisk kommunikasjon. Samtidig realiseres Vehcos omfattende vekst innen telematikk for flåter av nyttekjøretøy. AddSecure-gruppen, som er en ledende europeisk leverandør av løsninger for […]

AddSecure-gruppen kjøper opp den ledende europeiske flåtestyringsspesialisten Vehco for å sikre videre ekspansjon og vekst innen IoT (Internet of Things). Oppkjøpet styrker AddSecure-gruppens posisjon som ledende internasjonal leverandør av løsninger for sikker kritisk kommunikasjon. Samtidig realiseres Vehcos omfattende vekst innen telematikk for flåter av nyttekjøretøy.

AddSecure-gruppen, som er en ledende europeisk leverandør av løsninger for sikker kritisk kommunikasjon, offentliggjorde i dag oppkjøpet av Vehco, en ledende europeisk leverandør av systemer for flåtestyring.

Vehco er en raskt voksende og lønnsom europeisk leverandør av systemer for flåtestyring (FMS – fleet management systems). Firmaet er posisjonert for videre vekst og en markedsledende posisjon både i og utenfor Europa. Dette utfyller AddSecure, som har virksomhet i flere land og mål om å ekspandere internasjonalt og styrke tilstedeværelsen i Europa.

«Oppkjøpet er en del av vår strategi for å styrke vår posisjon i attraktive markeder og innen IoT. Med Vehco i porteføljen blir AddSecure-gruppen en enda sterkere aktør innen IoT, og spesielt innen telematikk. Vi arbeider også med bygningssikkerhet, bygningsautomasjon og samt energi og smarte byer», uttalte Stefan Albertsson, administrerende direktør for AddSecure-gruppen.

«Gjennom dette oppkjøpet kan begge firmaene dra nytte av mulighetene som ligger i Vehcos planer for omfattende vekst. Vi kan nå fremskynde planen vår om å bli den største leverandøren av systemer for flåtestyring (FMS) for segmentet for tyngre nyttekjøretøy i Europa. I tillegg vil Vehco og kundene våre dra nytte av den omfattende erfaringen og tekniske ekspertisen i AddSecure-gruppen. Våre forretningsstrategier, suksessdefinisjoner og kunder er en god kombinasjon», uttalte Magnus Orrebrant, administrerende direktør for Vehco.

Vehco ble startet i 2001 ved Chalmers tekniske høyskole i Sverige, og Chalmers Ventures er
en av de største investorene. I årenes løp har Vehco vokst til å bli en solid europeisk aktør innen telematikk.

«Aksjonærene ønsket en oppkjøper med kapital og infrastruktur for å sikre videre vekst. Med AddSecure-gruppen som eier vil Vehcos potensial kunne realiseres på best mulig måte», uttalte Ulrika N. Everingham, Investment Manager i Chalmers Ventures, en av majoritetseierne.

Vehco blir en del av AddSecure-konsernet, men skal fortsatt drives og ledes som en separat bedrift og egen merkevare. Magnus Ottebrant, administrerende direktør for Vehco, blir en del av AddSecure-gruppens ledergruppe, og han skal rapportere direkte til Stefan Albertsson, gruppens administrerende direktør.

Dette er AddSecure-gruppens femte oppkjøp innen sikker kritisk kommunikasjon de siste årene. I 2016 kjøpte AddSecure-gruppen det britiske firmaet Chiron Security Communications og svenske Smart Grid Networks. I 2017 kjøpte gruppen Contal Security i Sverige, samt en del av finske Prevent 360.

For mer informasjon kan du kontakte:
Anna Stoldt, CMSO, Vehco AB,
Tlf.: +46 (0) 31 64 51 17, [email protected]

Kristina Grandin, Corporate Communications, AddSecure-gruppen,
Tlf.: +46 70 689 52 08, [email protected]

Loading