AddSecure ansetter sin første Sustainability Director og utnevner Johanna Giorgi til stillingen

AddSecure ansetter sin første Sustainability Director, Johanna Giorgi. Den nye stillingen gjenspeiler selskapets forpliktelse til bærekraft som en del av visjon om en tryggere og smartere verden.

Den nye stillingen gjenspeiler selskapets forpliktelse til bærekraft som en del av visjon om en tryggere og smartere verden.

AddSecure en ledende europeisk leverandør av premiumløsninger for sikker kritisk kommunikasjon og data, kunngjorde i dag at de har opprettet stillingen Sustainability Director. Rollen er besatt av Johanna Giorgi, som får ansvar for å lede utviklingen og implementeringen av en bærekraftstrategi for hele selskapet.

Giorgi skal drive bærekraftige tiltak som en akselerator for strategisk vekst og langsiktig verdiskaping gjennom hele selskapet og på tvers av alle forretningsenhetene.

– Ansettelsen av en Sustainability Director gjenspeiler AddSecures ønske om å bruke bærekraftig forretningsdrift som en drivkraft for å nå visjonen vår om en tryggere og smartere verden. Johannas ekspertise på bærekraft, forretningsutvikling og ledelse setter henne i en unik situasjon for å lykkes i denne viktige rollen, sier Stefan Albertsson, CEO i AddSecure.

Giorgi har over 15 års erfaring fra arbeid innen bærekraft og samfunnsansvarlig forretningsdrift. De siste åtte årene har hun jobbet som Sustainable Growth Manager & Analyst i det svenske Tillväxtverket, hvor hun ledet utviklingen av byråets arbeid for bærekraftig forretningsdrift og regional utvikling.

– Jeg er glad for å ha fått denne muligheten, og ser frem til å gjøre bærekraft til en sterk drivkraft for AddSecures videre utvikling. Målet vårt er å redusere påvirkningen forretningsdriften og produktene har på miljøet, samtidig som vi leverer løsninger av høy kvalitet og hjelper kundene våre med å gjøre verden tryggere og smartere, forteller Johanna Giorgi.

Johanna Giorgi rapporterer til AddSecures CEO og blir en del av konsernledergruppen.

Loading