FORRETNINGSKONTINUITET FOR ADDSECURE I KORONAENS TID

2020-04-07

Kjære kunde!

Koronasituasjonen har hatt stor innvirkning på hverdagen til mennesker verden over. Hos AddSecure overvåker vi kontinuerlig utviklingen av koronapandemien og hvordan den påvirker verdenssamfunnet.

Du kan være helt trygg på at systemene våre for sikker kritisk kommunikasjon og data, ikke kommer til å påvirkes av denne situasjonen. Vi har etablert en omfattende plan for forretningskontinuitet som sikrer at det ikke vil kunne forekomme avbrudd i tjenestene og løsningene vi tilbyr kundene våre. Og selvfølgelig er det aller viktigste for oss at de ansatte, kundene og partnerne våre holder seg friske.

I dette brevet gir vi deg en oppdatering om tiltakene vi har iverksatt for å sikre forretningskontinuiteten for alle kundene våre i Europa.

Daglig drift

Vi jobber for tiden med full kapasitet i den daglige driften, blant annet innen områdene teknisk overvåking, kundesupport og ordrelevering. I den nåværende situasjonen anslår vi at vi har kapasitet til å håndtere en ressursreduksjon på opptil 50 % (dvs. en situasjon der 50 % av de ansatte ikke jobber) uten at dette påvirker støtten for de aktiverte tjenestene våre. Vi har også mulighet til å flytte over personell fra andre avdelinger på kort varsel. Dersom det blir bemanningsmangel over tid, kan dette imidlertid medføre at behandlingstiden for ordre og responstider for telefon og e-post blir noe lengre.

 

Ikke-kritisk personell jobber hjemmefra

Som et sikkerhetstiltak for å hindre spredning av koronaviruset har vi bedt de fleste av våre ansatte om å jobbe hjemmefra. Det er bare ansatte som jobber med kritiske funksjoner, som er fysisk til stede i lokalene våre.

Våre kundeansvarlige er like tilgjengelige for kundene våre som de ville vært om de satt på kontoret. Alle ansatte bruker ulike teknologiske løsninger for å gjennomføre interne og eksterne møter virtuelt så langt det lar seg gjøre.

Vi overvåker kontinuerlig effekten denne pandemien potensielt kan ha på forsyningskjedene våre, og er jevnlig i kontakt med hardwareleverandørene og installatørene våre. Vi informerer kundene våre løpende dersom noe skulle skje som går ut over leveringen av komponenter som produseres i regioner rammet av koronaviruset.

 

Et tryggere samfunn

Vi har fullt fokus på å ivareta mennesker og ta samfunnsansvar i denne situasjonen. Det å redusere risikoen for at covid-19 sprer seg, er i tråd med selskapets mål om å bidra til et sikrere og smartere verden. Dette er en turbulent tid for alle, og situasjonen endrer seg daglig. Vi gjør vårt ytterste for å opprettholde forretningsdriften og sikre at du fortsatt får kundeservice og teknisk support av samme høye kvalitet som alltid.

Med de beste ønsker for god helse for deg og dine.

Med vänlig hälsning
Krister Tånneryd
Chief Operations Officer
[email protected]