Home / Personvern / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Juli 2024

Personvernerklæring for AddSecure

Dette dokumentet er en oversettelse av AddSecures personvernerklæring. Ved eventuelle avvik skal den engelskspråklige versjonen av AddSecures personvernerklæring ha forrang.

AddSecure Group AB, registreringsnr. 559210-7402, eller AddSecure Group ABs tilknyttede selskap som du eventuelt har et kundeforhold med, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Vi respekterer og ivaretar personvernet ditt og ønsker at du skal føle deg trygg når vi behandler personopplysningene dine. Vi behandler alle personopplysninger i samsvar med gjeldende lov, herunder den generelle personvernforordningen (2016/679) («personvernforordningen») og andre gjeldende nasjonale lover om databeskyttelse og personvern.

I denne personvernerklæringen («personvernerklæringen») informerer vi om hvordan AddSecure håndterer og behandler personopplysningene dine.

1.   Generelt

For å kunne levere produktene og tjenestene våre til deg som kunde trenger vi å behandle visse personopplysninger om deg. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi behandler personopplysninger fra forhandlere, partnere, kunder og/eller brukere av tjenestene våre, i tillegg til personer som abonnerer på nyhetsbrevet vårt og besøker nettsidene våre.

Denne personvernerklæringen gjelder for AddSecure Group AB og dets tilknyttede selskaper, etter hva som er aktuelt, som er oppført på addsecure.com/about-us/data-protection/ (heretter samlet omtalt som «AddSecure»).

2.   Ansvar for personopplysninger

I den grad AddSecure er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, er AddSecure ansvarlig for å sikre at personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i denne personvernerklæringen (se del 12, «Kontaktinformasjon»).

3.   Behandling av personopplysningene dine

AddSecure behandler personopplysningene dine for å kunne levere produkter og tjenester til deg på best mulig måte. Derfor bruker vi personopplysningene dine til følgende formål:

 • Administrative oppgaver og oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser, og for å ivareta våre juridiske interesser.
 • Markedsføring og abonnement på nyhetsbrev (herunder personlig tilpassede direkte-eposter)
 • Produktutvikling, tjenesteutvikling og generell forretningsutvikling
 • Administrasjon i forbindelse med oppkjøp og restrukturering av selskaper
 • Levering av teleomsorgstjenester via AddSecure Smart Care Oy.

Opplysninger du sender inn i forbindelse med jobbsøknader på karrieresiden vår, registreres separat i rekrutteringssystemet vårt. Du finner mer detaljert informasjon om hvordan AddSecure behandler og lagrer opplysninger til rekrutteringsformål, samt hvilke typer opplysninger som behandles til dette, i denne separate personvernerklæringen.

Vi samler aldri bevisst inn og behandler særlige kategorier av personopplysninger (dvs. personopplysninger som avslører f.eks. en persons etniske opphav, politiske ståsted, religiøse tro eller livssyn, fagforeningsmedlemskap, sexliv eller seksuelle legning).

Som et unntak fra dette behandler AddSecure Smart Care Oy personopplysninger og informasjon relatert til helse i forbindelse med selskapets teleomsorgstjenester. Slik behandling gjennomføres bare i samsvar med gjeldende lov, og kun i den utstrekning det er nødvendig for å sørge for organisering, planlegging, implementering og overvåking av tjenestene.

Vi behandler bare personopplysninger om mindreårige under 16 år hvis de har et kundeforhold til oss. I disse tilfellene blir det tatt særlig hensyn til å beskytte personopplysningene og vi vil søke samtykke fra den mindreåriges verge eller juridiske representant før vi behandler dataene.

I følgende tabeller finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, for eksempel hvorfor vi bruker dem, hva slags personopplysninger vi lagrer, og hvor lenge vi lagrer dem.

Oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser

Formål:
Administrative oppgaver og oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser, og for å ivareta våre juridiske interesser
Personopplysninger:
Kundedata, som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Bestillings- og betalingsinformasjon, som ordrehistorikk og annen betalingsinformasjon.
Påloggingsinformasjon, som e-postadresse og passord.
Elektroniske loggfiler, som mobildatatrafikk eller annen datatrafikk som er sendt til alarmplattformene våre og andre systemer.
Lydopptak knyttet til support- og kundeserviceærender.
Dette gjør vi:
Vi bruker personopplysningene dine til å levere, administrere og tilpasse produktene og tjenestene våre samt for å yte kundeservice til deg som bruker og gjøre det mulig for deg å logge på webtjenestene våre. Med et sikkerhets-, kvalitets- og utdanningsformål kan det forekomme at vi gjør lydopptak av samtaler til våre support- og kundeserviceavdelinger.

Dersom det skulle oppstå en tvist, for eksempel knyttet til betaling, har vi rett til å bruke opplysningene dine for å etablere, forsvare eller fremsette et juridisk krav.
Rettslig grunnlag:
Oppfyllelse av kontrakter
For å kunne oppfylle kontrakten med deg.

Berettiget interesse
Der AddSecure anser at vår berettigede interesse i å etablere, forsvare eller fremsette et rettslig krav veier tyngre enn din interesse i å verne personopplysningene dine.
Oppbevaringsperiode:
Opplysningene dine blir lagret så lenge vi har et kundeforhold til deg, og deretter i tjuefire (24) måneder. Kundeforholdet vårt til deg gjelder for hele avtaleperioden, der du er oppført som kontaktperson eller lignende, og så lenge du samhandler med oss på en eller annen måte, for eksempel ved å kontakte oss. Lydopptak blir lagret i maksimalt tredve (30) dager.

Smart Alarms Alarmanrop fra heiser registreres og lagres i opptil 6 måneder.

Visse typer opplysninger, for eksempel betalingsinformasjon, kan oppbevares i lengre tid dersom det er nødvendig for å overholde AddSecures juridiske krav (som obligatorisk regnskapslovgivning eller andre lover eller forskrifter) eller for å etablere, forsvare eller fremsette et juridisk krav.

Dine rettigheter:
Du har rett til å protestere på behandlingen vår av personopplysningene dine som er begrunnet med berettiget interesse. Se del 9, «Dine rettigheter» for mer informasjon.
Informasjonen i denne tabellen gjelder for AddSecure.

Markedsføring

Formål:
Markedsføring og abonnement på nyhetsbrev (herunder personlig tilpassede direkte-eposter)
Personopplysninger:
Kundedata, som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Surfevaner og besøkshistorikk, som IP-adresser, sidene du besøkte på nettstedet vårt (og andre) og hvor lenge besøket varte.
Påloggingsinformasjon, som e-postadresse og passord.
Dette gjør vi:
Vi bruker personopplysningene dine i forbindelse med markedsføring og markedssegmentering.

Markedssegmentering betyr normalt at vi kategoriserer kundebasen vår basert på produktene man har kjøpt, tjenestene man bruker, interessen man har vist i det publiserte innholdet vårt og rollen man har i selskapet.

Hvis du ikke er kunde, men ønsker å benytte deg av tilbud og informasjon om nye produkter og konkurranser, trenger vi ditt samtykke for å kunne behandle personopplysningene dine til markedsføringsformål.

Du må aktivt samtykke til dette for at samtykket skal være gyldig. Eksempler på aktivt samtykke kan være å bekrefte at du vil abonnere på et nyhetsbrev ved å krysse av i en rute for dette på nettet, legge inn informasjon i et webskjema, be om informasjon via e-post, svare «ja» på et direkte spørsmål om du ønsker å få tilsendt informasjon, utveksle visittkort med videre.
Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse
Markedsføringen vår er basert på berettiget interesse der a) markedsføringen gjelder de samme produktgruppene eller tjenestene som kunden tidligere har brukt, eller b) mottakeren i yrkessammenheng trolig vil ha interesse av produktet (gjelder kun for land der denne tilnærmingen er tillatt). I slike tilfeller anser vi at vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse i å verne personopplysningene dine.

Samtykke
Vi innhenter samtykke fra deg før vi inkluderer deg i nyhetsbrevkampanjer, når vi bruker informasjonskapsler eller andre sporingsmetoder på nettet, eller dersom det ikke foreligger noen andre rettslige grunnlag for å bruke personopplysningene dine.
Oppbevaringsperiode:
For kundene våre: Opplysningene dine blir lagret så lenge vi har et kundeforhold til deg, og deretter i tjuefire (24) måneder. Kundeforholdet vårt til deg gjelder for hele avtaleperioden, der du er oppført som kontaktperson eller lignende, og så lenge du samhandler med oss på en eller annen måte, for eksempel ved å kontakte oss, besøke nettstedet vårt eller klikke på linker vi har sendt deg via e-post.

Samtykke er gjeldende frem til du eventuelt velger å trekke det tilbake.
Dine rettigheter:
Du har rett til å protestere på behandlingen vår av personopplysningene dine som er begrunnet med berettiget interesse.

Du har alltid rett til å kreve at vi slutter å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål. Etter det vil du ikke lenger kunne motta informasjon og tilbud som er spesielt skreddersydd for deg. I all markedsføringskommunikasjon du mottar fra oss, har du muligheten til å avslå å motta ytterligere markedsføring hvis du ikke lenger ønsker dette. Se del 9, «Dine rettigheter», for mer informasjon.
Informasjonen i denne tabellen gjelder for AddSecure.

Forretningsutvikling

Formål:
Produktutvikling, tjenesteutvikling og generell forretningsutvikling
Personopplysninger:
Kundedata, som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Bestillings- og betalingsinformasjon, som ordrehistorikk og betalingsinformasjon.
Surfevaner og besøkshistorikk, som sidene du besøkte på nettstedet vårt (og andre) og hvor lenge besøket varte.
Kjøpsmønstre, som informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre.
Elektroniske loggfiler, som mobildatatrafikk eller annen datatrafikk som er sendt til alarmplattformene våre og andre systemer.
Dette gjør vi:
Vi bruker personopplysningene dine i sammenheng med markeds- og kundeanalyse, som hovedsakelig består av statistiske data, data fra fullførte markedssegmenteringer og kundetilfredshetsundersøkelser (og vi anonymiserer opplysninger i den grad det er mulig, før vi bruker dem til statistiske formål). Deretter bruker vi resultatene fra analysene våre som grunnlag for å forbedre, erstatte eller utvikle nye tjenester, prosesser eller arbeidsmetoder for å imøtekomme forventningene og ønskene fra deg og andre kunder. For eksempel kan vi ønske å bruke personopplysninger for å forbedre kundeservicetilbudet vårt, tilby nye pakker eller tilpasse nettstedet vårt slik at det passer dine og andre kunders behov.
Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse
Vi mener at vår interesse i å analysere bruken av produktene og tjenestene våre for å forbedre, erstatte eller utvikle disse veier tyngre enn din interesse i å verne personopplysningene dine.
Oppbevaringsperiode:
Opplysningene dine blir lagret så lenge vi har et kundeforhold til deg, og deretter i tjuefire (24) måneder. Kundeforholdet vårt til deg gjelder for hele avtaleperioden, der du er oppført som kontaktperson eller lignende, og så lenge du samhandler med oss på en eller annen måte, for eksempel ved å kontakte oss, besøke nettstedet vårt eller klikke på linker vi har sendt deg via e-post.
Dine rettigheter:
Du har rett til å protestere på behandlingen vår av personopplysningene dine som er begrunnet med berettiget interesse. Se del 9, «Dine rettigheter», for mer informasjon.
Informasjonen i denne tabellen gjelder for AddSecure.

Restrukturering av AddSecure

Formål:
Administrasjon i forbindelse med oppkjøp og restrukturering av selskaper
Personopplysninger:
Kundedata, som kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Bestillings- og betalingsinformasjon, som ordrehistorikk og betalingsinformasjon.
Påloggingsinformasjon, som e-postadresse og passord.
Surfevaner og besøkshistorikk, som sidene du besøkte på nettstedet vårt (og andre) og hvor lenge besøket varte.
Kjøpsmønstre, som informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre.
Elektroniske loggfiler, som mobildatatrafikk eller annen datatrafikk som er sendt til alarmplattformene våre og andre systemer.
Dette gjør vi:
Hvis AddSecure (helt eller delvis) restruktureres, for eksempel ved fusjon eller ved å splittes opp i forskjellige enheter, eller hvis en tredjepart ønsker å kjøpe opp AddSecure (helt eller delvis) eller kundeforholdene våre, vil AddSecure utlevere relevante personopplysninger til det ervervende selskapet. I slike tilfeller vil det oppkjøpende selskapet fortsette å bruke personopplysningene dine til de samme formålene som dem som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre du mottar informasjon som tilsier noe annet i forbindelse med overføringen. Ervervende selskaper skal selv informere deg om behandlingen.
Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse
Vi mener at vår interesse i å muliggjøre oppkjøp eller restruktureringsprosesser veier tyngre enn din interesse i å verne personopplysningene dine. Dette forutsetter imidlertid at det ervervende selskapet utfører lignende aktiviteter som AddSecure.
Oppbevaringsperiode:
Hvis AddSecure skulle opphøre å eksistere, f.eks. gjennom fusjon, avvikling eller konkurs, eller hvis AddSecures kundedatabase overføres til et overtakende selskap, kommer vi til å slette personopplysningene dine forutsatt at vi ikke er nødt til å beholde dem for å overholde juridiske krav.

Hvis AddSecure kjøpes opp av et selskap eller splittes opp i forbindelse med restrukturering, vil vi fortsette å beholde og bruke personopplysningene dine i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen med mindre du mottar informasjon som tilsier noe annet i forbindelse med overdragelsen.
Dine rettigheter:
Du har rett til å protestere på behandlingen vår av personopplysningene dine som er begrunnet med berettiget interesse. Se del 9, «Dine rettigheter», for mer informasjon.
Informasjonen i denne tabellen gjelder for AddSecure.

Teleomsorgstjenester fra AddSecure Smart Care Oy.

Formål:
Levering av teleomsorgstjenester via AddSecure Smart Care Oy.
Personopplysninger:
Informasjon om kundens helsetilstand, for eksempel relevante diagnoser, foreløpige opplysninger fra undersøkelser eller behandlinger samt resultatinformasjon fra undersøkelser eller behandlinger, som måleresultater.
Annen informasjon som er nødvendig for levering av tjenesten, for eksempel personnummer, informasjon om Safety watch-kunders posisjon, hjertefrekvens og aktivitet, eller navn og kontaktinformasjon til kundens nære pårørende/nødkontakt.
Informasjon om bruken av tjenesten, for eksempel varsler mottatt av alarmmottaket eller kundebesøk.
Dette gjør vi:
Vi bruker opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å sikre relevant organisering, planlegging, implementering og overvåking av teleomsorgstjenesten.

Informasjon om kundenes helsetilstand behandles på tjenestetidspunktet for å vurdere den aktuelle situasjonen og omsorgsbehovet samt for å fastslå hvem som skal levere omsorgstjenestene.
Rettslig grunnlag:
Oppfyllelse av kontrakter
Personopplysningene dine behandles på grunnlag av et kontraktsforhold mellom deg som kunde og AddSecure Smart Care Oy.

Uttrykkelig samtykke
Kundenes helseopplysninger faller inn under «særlige kategorier av personopplysninger». I forbindelse med private kundeforhold behandles helserelaterte personopplysninger på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra deg, som du gir idet du inngår en kundeavtale med oss. Når vi leverer sosialomsorgstjenester, er AddSecure Smart Care Oy sin rett til å behandle helseopplysninger basert på den finske databeskyttelsesloven (1050/2018) og dens §6 punkt 5: behandling av opplysninger som er nødvendig for sosiale tjenester, samt personvernforordningens Artikkel 9 ledd 2 bokstav c: Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser, samt ledd 2 bokstav h: behandlingen er nødvendig i forbindelse med yting av helse-eller sosialtjenester, behandling eller forvaltning av helse-eller sosialtjenester og -systemer.
Oppbevaringsperiode:
Informasjon som er samlet inn i forbindelse med levering av sosiale velferdstjenester lagres i samsvar med de lovpålagte forpliktelsene for denne sektoren, generelt i tretti (30) år fra tjenestens opphør eller tolv (12) år etter klientens død. Lydopptak av alarmer som ankommer alarmmottaket, skal oppbevares i opptil tjuefire (24) måneder etter at alarmen ble registrert.
Dine rettigheter:
Se del 9, «Dine rettigheter», for mer informasjon.
Informasjonen i denne tabellen gjelder kun for AddSecure Smart Care Oy

4.   Hvor får vi personopplysningene dine fra?

Du har gitt oss personopplysningene vi behandler om deg. Du oppgir informasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer når du oppretter en brukerkonto, bestiller produkter og tjenester og bruker tjenestene våre.

For å inngå en avtale med oss i AddSecure, og for at vi skal kunne levere produkter og tjenester til deg, må du gi oss visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi trenger for å drive virksomheten vår, kan vi ikke inngå avtaler med deg eller gi deg tilgang til produktene og/eller tjenestene våre.

Personopplysninger som tilhører AddSecure Smart Care Oy sine kunder kan også samles inn via kundens nærstående eller en juridisk representant for kunden, eller fra pleiepersonell og annet helsepersonell, når dette er autorisert av kunden.

5.   Automatisert beslutningstaking

Vi bruker ikke automatiserte prosesser for å ta beslutninger som påvirker deg i vesentlig grad.

6.   Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene som vi samlet inn personopplysningene for i henhold til denne personvernerklæringen. I tabellene ovenfor under del 3, «Behandling av personopplysningene dine», kan du lese om hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger om deg for ulike formål.

7.   Hvem kan vi utlevere personopplysningene dine til?

AddSecure kan videreformidle personopplysningene dine internt i AddSecure Group og til tredjeparter, for eksempel tjenesteleverandører (IT-leverandører, markedsføringsbyråer og selskaper vi samarbeider med for å levere tjenestene våre og drive virksomheten vår) i samsvar med gjeldende lovgivning og kun i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre, levere produktene og tjenestene våre til deg eller i henhold til vår berettigede interesse.

I noen tilfeller kan vi også bli pålagt å utlevere opplysninger på forespørsel fra myndighetene eller andre parter i forbindelse med rettslige prosesser, oppkjøpsprosesser eller lignende. I tillegg kan vi utlevere personopplysningene dine til et oppkjøps- eller investeringsselskap dersom AddSecure omorganiseres eller kjøpes opp.

Helserelatert informasjon som behandles av AddSecure Smart Care Oy, vil aldri bli utlevert til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

8.   Hvor behandles personopplysningene dine?

Vi forplikter oss til å ta sikte på å primært behandle opplysningene dine i EU/EØS. I spesielle tilfeller kan vi overføre personopplysningene dine til et land utenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til slike tredjestater, skal vi sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet, og at overføringen utføres i samsvar med gjeldende lover.

Dersom du bruker en tjeneste som tilbys av AddSecure utenfor EU/EØS, f.eks. en nett- eller mobilapplikasjon, datakommunikasjonstjeneste eller lignende tjeneste, viser vi til unntakene for særlige situasjoner (personvernforordningens artikkel 49), som eksempelvis:

a) den registrerte (du) har uttrykkelig samtykket til den foreslåtte overføringen

b) overføringen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, eller

c) overføringen er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt inngått i den registrertes interesse.

Noen tjenester som tilbys av AddSecure, eller verktøy som brukes av AddSecure, inkluderer databehandling utenfor EU/EØS. For denne typen databehandling sikrer vi at egnede beskyttelsestiltak er på plass, for eksempel:

a) det foreligger en beslutning fra Europakommisjonen om at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå

b) tjenesteleverandøren som brukes, har vedtatt bindende selskapsregler (personvernforordningens artikkel 47), eller

c) avtalen med tjenesteleverandøren inkluderer EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

9.   Dine rettigheter

9.1.            Vårt ansvar knyttet til dine rettigheter

Som behandlingsansvarlig er AddSecure ansvarlig for å påse at bruken av personopplysningene dine skjer i samsvar med gjeldende lov, og at rettighetene dine hensyntas. Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å utøve dine rettigheter. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i denne personvernerklæringen (se del 12, «Kontaktinformasjon»).

AddSecure plikter å besvare henvendelsen din om å utøve rettighetene dine innen én (1) måned etter at du sendte inn henvendelsen. Hvis forespørselen er komplisert, eller hvis du har sendt inn et stort antall forespørsler, har vi rett til å forlenge denne perioden med to (2) måneder. Hvis vi er av den oppfatning at vi ikke kan gjøre det du ber oss om å gjøre, plikter vi å varsle deg innen senest én (1) måned etter mottak av forespørselen om hvorfor vi ikke kan utføre den forespurte handlingen, og informere deg om at du har rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

All informasjon, kommunikasjon og alle handlinger vi utfører, er uten kostnad for deg. Hvis forespørselen din knyttet til dine rettigheter imidlertid anses som klart ubegrunnet eller urimelig, eller ved gjentatte forespørsler, har vi rett til å nekte å imøtekomme forespørselen fra deg eller belaste et administrasjonsgebyr for å imøtekomme den.

9.2.            Din rett til innsyn, retting, sletting og begrensning av behandling

Du har rett til å be om følgende fra AddSecure:

a) Innsyn i personopplysningene dine. Du har rett til å be om å få et sammendrag av hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler.

b) Retting av personopplysningene dine. På anmodning fra deg, eller på eget initiativ, skal vi korrigere, anonymisere, slette eller supplere all informasjon som vi oppdager er unøyaktig, ufullstendig eller villedende.

c) Sletting av personopplysningene dine. Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine. Sletting skal derfor skje dersom:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige i henhold til formålet de ble innsamlet for
 • vi behandler dataene dine på grunnlag av ditt samtykke, og du trekker tilbake samtykket
 • du protesterer på vår behandling av personopplysningene dine etter en vurdering av berettiget interesse, og vi ikke kan vise til tungtveiende berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine rettigheter og interesser
 • vi har brukt personopplysningene på ulovlig vis, eller
 • vi har en juridisk forpliktelse til å slette personopplysningene

Denne rettigheten skal imidlertid ikke være gjeldende dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse, utføre en oppgave som er av offentlig interesse, eller for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav.

Hvis det finnes juridiske krav eller andre tungtveiende grunner som tillater at vi ikke sletter personopplysningene dine umiddelbart, vil vi likevel opphøre med behandlingen av dem til andre formål enn for å overholde disse tungtveiende grunnene.

d) Begrensning av behandling. Dette betyr at vi midlertidig vil begrense bruken av dataene dine. Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen når:

 • du mener at opplysningene dine er feil, og du har bedt om retting av personopplysningene dine, mens vi undersøker nøyaktigheten av opplysningene om deg
 • bruken av dataene er ulovlig, men du ikke vil at opplysningene skal slettes
 • vi som behandlingsansvarlig ikke lenger har behov for personopplysningene til våre formål, men du trenger at de beholdes for å etablere, håndheve eller forsvare et juridisk krav, eller
 • du har protestert mot bruk av dataene i samsvar med del 3 nedenfor, mens du venter på å få vurdert om våre interesser veier tyngre enn dine

Vi i AddSecure vil ta alle rimelige skritt vi kan for å varsle alle som har mottatt personopplysninger i henhold til del 7 «Hvem kan vi utlevere personopplysningene dine til?», hvis vi har korrigert, slettet eller begrenset tilgangen til personopplysningene dine etter at du har bedt oss om å gjøre det. På din anmodning vil vi informere deg om hvilke parter vi har utlevert de aktuelle personopplysningene til.

9.3.            Din rett til å protestere mot bruk av opplysninger

Du har rett til å protestere mot visse former for behandling av personopplysningene dine på grunnlag av din særlige situasjon dersom opplysningene behandles på grunnlag av berettiget interesse eller generell interesse (se del 3 «Behandling av personopplysningene dine»). I slike tilfeller må vi stoppe behandlingen, med mindre:

a) vi kan vise til tungtveiende berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller

b) behandlingen er nødvendig i forbindelse med etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav

Hvis du ikke vil at AddSecure skal bruke personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot slik bruk ved å kontakte oss. Så snart vi mottar protesten fra deg, opphører vi med bruken av personopplysningene dine til slike markedsføringsformål.

9.4.            Din rett til å trekke tilbake samtykke

Der vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke fra deg (se del 3, «Behandling av personopplysningene dine»), kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i denne personvernerklæringen (se del 12, «Kontaktinformasjon»). Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, er det mulig at du ikke lenger vil kunne bruke tjenestene våre slik de er ment å brukes.

9.5.            Din rett til dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer retten til å få utlevert deler av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og få overført disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Du har bare rett til dataportabilitet i tilfeller der bruken av personopplysningene dine er automatisert og vi baserer bruken vår av disse på ditt samtykke eller på en avtale mellom deg og oss. Dette betyr at du for eksempel har rett til å motta og overføre alle eventuelle personopplysninger du har lagt inn for å opprette en brukerkonto hos oss.

9.6.            Din rett til å fremsette klager til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn eventuelle klager angående vår behandling av personopplysningene dine til den relevante tilsynsmyndigheten. I tilfelle du ønsker å sende inn en slik klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten, kan du gjøre det ved å kontakte det lokale datatilsynet («lokalt» vil si der du bor eller jobber, eller der det har skjedd et angivelig brudd på datasikkerheten).

Du kan finne den aktuelle tilsynsmyndigheten for ditt vedkommende hos Det europeiske datatilsynet.

10.   Vi beskytter personopplysningene dine

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til oss. Derfor har AddSecure truffet egnede og nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre personopplysningene dine mot for eksempel uautorisert innsyn i, tap av, endringer i og sletting av opplysninger.

11.   Endringer i denne personvernerklæringen

AddSecure forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør større endringer, vil du få tydelig informasjon om endringene og hva de betyr for deg, før de aktuelle endringene trer i kraft.

12.   Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss i AddSecure hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vår bruk og behandling av personopplysningene dine eller hvis du vil utøve dine rettigheter.

AddSecure Group AB
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten
Sweden
www.addsecure.com
[email protected]