Hvilken type løsning for temperaturovervåking passer til dine behov?

I de senere år har BigData, 5G og IoT bidratt til at stadig flere typer enheter for temperaturovervåking har blitt lansert på markedet. Det sier seg selv at alle selskaper som frakter temperaturfølsomme varer gjør klokt i å bruke en løsning for temperaturovervåking.

Fordelene ved Smart Transports-løsninger omfatter blant annet muligheten til å sikre kvaliteten på lasten gjennom å unngå temperaturavvik, beskytte transportører og andre ledd i kjeden mot kostbare tap knyttet til ødelagte varer og at man kan redusere potensielt svinn og svinn. I tillegg kan det å ha en digital og fysisk kopi av verifiserte temperaturlogger hjelpe selskaper med å overholde gjeldende bransjeforskrifter.

Hvert år opplever transportindustrien at store pengebeløp går i vasken som følge av ødelagt last eller utilfredsstillende transportforhold. Med rett teknologi på plass kan selskapene unngå temperaturavvik og forebygge større problemer.

Hvorfor er det viktig?

Ifølge en ny FN-rapport må mer enn én milliard tonn mat hvert år kastes på verdensbasis. Ikke bare er dette tragisk i seg selv, men det spiller også inn i det større bildet om å ivareta menneskers liv og helse, ettersom fordervet mat også må håndteres på en eller annen måte.

Dette er ikke bærekraftig, og hvis det hadde blitt installert effektiv teknologi for temperaturovervåkning i samtlige transportkjøretøy verden over som standard, kunne vi ha unngått at svimlende mengder mat og andre næringsmidler går tapt.

I takt med at teknologien for temperaturovervåkning har blitt mer sofistikert, har også reglene og forskriftene blitt strengere. For eksempel har den europeiske EN12830-standarden blitt oppdatert, slik at det tillatte temperaturavviket er redusert fra 1,5 grader til bare 0,5 grader celsius. Det innebærer at transportselskapene i større grad må benytte seg av smart transportteknologi for å kunne overholde gjeldende regelverk.

I tillegg er det mange transportoperasjoner som krever gode løsninger for temperaturovervåking fordi de frakter kritisk viktig last som man er nødt til å sikre at ikke ødelegges eller forringes under transport. Et eksempel på dette er NHS Blood and Transplant, en nasjonal helsetjeneste i Storbritannia som leverer blod og organer til sykehus.

 

«Etter implementeringen av strategiske programvare- og maskinvareoppdateringer som styrker forsvaret mot cyberangrep, føles det som et naturlig skritt videre å også implementere AddSecure-løsningen for temperaturovervåkning i flåtene våre. Ettersom vi frakter et såpass kritisk produkt, er muligheten til å justere temperaturen under transport svært begrenset», forteller Tom Hammond, National Fleet Services Manager for NHS Blood and Transplant.

 

Temperaturovervåking for transport av næringsmidler

Det å opprettholde en stabil temperatur fra fabrikk til butikk er viktig for alle temperaturfølsomme transporter – men det er særlig viktig når det gjelder næringsmidler. Ingen vil at maten skal bli dårlig og potensielt utgjøre en helserisiko.

I tillegg er frakt av ferske og frosne matvarer underlagt svært strenge bransjeforskrifter for å sikre at maten er trygg når den ankommer butikkhyllene. Ulike næringsmidler har ulike temperaturbehov, og derfor er det svært viktig å overvåke temperaturen i lasterommet.

Ødelagt last kan medføre kostbare erstatningskrav for transportselskapet, og derfor kan en kortsiktig investering i en løsning for temperaturovervåking gjøre at man unngår langt større utgifter på sikt. I tillegg kan det virke betryggende for produsenter, leverandører og kunder som vet at kvaliteten sikres gjennom hele kjeden, og at temperaturen registreres hele veien.

Temperaturovervåking for legemidler

Etterspørselen etter sofistikerte og pålitelige løsninger for temperaturovervåking er økende, med sporbarhet som et viktig krav  ettersom selskapene må kunne dokumentere at de opptrer i samsvar med gjeldende regelverk. I tillegg er det svært kostbart å utvikle og produsere legemidler, så hvis det oppstår problemer under transport som ødelegger lasten, kan det ha alvorlige og kostbare konsekvenser.

I tillegg har det blitt stadig mer komplisert å transportere legemidler – mange medisiner og vaksiner må oppbevares ved svært lave temperaturer. Covid-19-pandemien er et perfekt eksempel på hvor utfordrende logistikken ved å transportere vaksiner og prøver kan være. Ikke desto mindre er det helt avgjørende at dette gjøres riktig.

 

Lexon, den største grossisten til uavhengige apotek i Storbritannia, har hatt god nytte av en løsning fra AddSecure: «Vi ønsket en brukervennlig plattform vi kunne integrere i den daglige driften. Vi håper at vi – etter hvert som vi blir bedre kjent med løsningen, og med bistand fra AddSecure-teamet – kommer til å se en reduksjon i de månedlige kostnadene for flåten og forsikringspremiene», forteller Nishal Jamnadas, økonomisjef i Lexon.

 

Løsningen deres inkluderer sporing av varebiler, telematikk, sjåførtjenester med ekstern temperaturovervåking i førerhuset samt 4G-videoovervåkning med flere kameraer.

Slik velger du riktig løsning

Hele poenget med å ha en løsning for temperaturovervåking, er at den skal kunne registrere nøyaktige temperaturdata og gi transportselskapet mulighet til å overvåke og gjennomgå disse eksternt. Det finnes en rekke ulike løsninger på markedet, fra kostnadseffektive alternativer for mindre flåter til mer komplekse løsninger for større operasjoner.

De mest grunnleggende løsningene leser av temperaturen i lasterommet og lagrer dataene lokalt. Temperaturloggen kan skrives ut og gis til kunden ved fullført oppdrag. Det kan være en fordel å sørge for at systemet et koblet til en backoffice-løsning, slik at du kan hente ut reisedataene ved behov i tilfelle det oppstår tvist knyttet til transporten.

Går vi ett hakk opp, har vi løsninger som varsler sjåføren og transportteamet dersom det forekommer avvik i temperaturen som kan bli et problem. Dermed får teamet på kontoret og sjåføren muligheten til å undersøke og rette opp i eventuelle problemer før lasten skades. Noen løsninger omfatter alle disse funksjonene, og integrerer i tillegg opplysningene automatisk i transportdokumentene.

 Ettersom løsningene våre er skreddersydd for å passe dine behov, kan bedriften din få tilgang til et enormt utvalg enheter og teknologi. Derfor har vi laget en Guide til temperaturovervåking som du fritt kan laste ned slik at du får oversikt over hva som er tilgjengelig, og hva som kan passe til flåtens behov.

 

Last ned vår guide til temperaturovervåking (gratis)

Finn ut mer om enhetene for temperaturovervåking som AddSecure kan tilby, og hvordan du kan avgjøre hvilken løsning som er den riktige for deg.

Last ned guiden!