Home / Smart Grids™ / Grid Analysis

Grid Analysis

En løsning for nettverksanalyse som konverterer måledata fra nettverksstasjoner til nøkkeltall og grafer. Dette gir deg verdifull informasjon og innsikt å basere beslutninger på.

Få verdifull informasjon og innsikt

AddSecure SmartGrids tilbyr et system for analyse av distribusjonsnettet. Systemet konverterer måledata fra nettstasjonene til nøkkeltall og grafer som gir nettselskapet virkelig og konkret informasjon og innsikt til å handle ut fra.

Vår analyseplattform er utformet for å gi nettselskapet både overgripende og detaljert kunnskap om hva som foregår i nettet. Plattformen gir også grunnlag for prioritering av vedlikeholdsbehov og intelligent ressursforvaltning. Analysene viser dessuten kostnadene ved energitap og reaktiv effekt, og gir dermed mulighet til f.eks. digital energiforvaltning.


Infografikk

Hva er egentlig smart grid og hva skiller det fra tradisjonelt elnett?