Home / Smart Rescue / Local Alert

Local Alert

Denne løsningen sikrer vitale samfunnsfunksjoner, bidrar til å redusere skadeomfanget og forhindre ulykker. Brukes på flyplasser, havner, kraftnett og kjernekraftverk samt på arenaer, i industrien, på kjøpesentre – blant annet.

Minimer forstyrrelser

Når en hendelse inntreffer, teller hvert sekund for å forhindre en større katastrofe. Du har ikke tid til å vente på hjelp fra for eksempel politi, vektere eller brannvesenet. Riktige personer trenger riktig informasjon og riktige instruksjoner – du må handle med én gang.

AddSecure Local Alert er et fleksibelt og pålitelig kommunikasjonssystem for å direkte, sikkert og effektivt:

  • Iverksette lokale tiltak
  • Beskytte kolleger lokalt
  • Kommunisere med og informere mange mennesker over store geografiske områder

Begrenser personskader – til og med redde liv

Minimerer kostnadene ved driftsstans, leveringsforsinkelser og nødsituasjoner

Minimerer kostnadene ved driftsstans, leveringsforsinkelser og nødsituasjoner

Styrker tryggheten og komforten til de ansatte, hvilket gir lavere kostnader knyttet til uønsket sykefravær og personalutskiftning

Eksempler på bruk av AddSecure:

Samfunnskritiske anlegg

Ved samfunnskritiske anlegg foregår virksomhet som er kritisk for samfunnet generelt og/eller som kan få alvorlige konsekvenser for hele samfunnet hvis det oppstår en større hendelse. Flyplasser, havner og kraftforsyning er eksempler på virksomheter som er kritiske for samfunnet. Petrokjemisk industri, kjernekraftverk og oljedepoter er eksempler på virksomheter der en alvorlig ulykke i verste fall kan medføre at hele byer må evakueres.

Felles for disse er behovet for å raskt kunne oppdage problemer og å på en sikker og rask måte kunne spre informasjonen både innenfor virksomheten og i nærmiljøet. Behovet for å nå ut til mange mottakere raskt og sikkert er avgjørende for effektiv håndtering. AddSecures TeleCall-system kan via sitt sikre radiosystem sørge for samtidig, rask, sikker og effektiv informasjon både innenfor virksomheten og videre til SOS Alarm, nødetater og tjenestepersoner i beredskap i kommunen. Lokal styring av trafikkflyten via trafikklys og porter sikrer rask og sikker innsats og forhindrer adgang til hendelsesområdet for uvedkommende.

Felles for disse er behovet for å raskt kunne oppdage forstyrrelser og å på en sikker og rask måte kunne spre informasjonen både innenfor virksomheten og i nærmiljøet. Behovet for å nå ut til mange mottakere raskt og sikkert er avgjørende for effektiv håndtering. Vårt TeleCall-system kan via sitt sikre radiosystem sørge for samtidig, rask, sikker og effektiv informasjon både innenfor virksomheten og videre til SOS Alarm, nødetater og tjenestepersoner i beredskap i kommunen. Lokal styring av trafikkflyten via trafikklys og porter sikrer rask og sikker innsats og forhindrer adgang til hendelsesområdet for uvedkommende.

Arenaer

Stadioner, arenaer og fornøyelsesparker skal være steder for glede og fornøyelse med venner og familie. Som ansvarlig kommer du til å få store utfordringer med å garantere et sikkert miljø for både personale og besøkende, spesielt med store og livlige folkemengder.Et pålitelig kommunikasjonssystem er selve essensen for å kunne håndtere hendelser på en effektiv måte.

Industri, produksjon og lager

Produksjonsavbrudd og alvorlige hendelser i produksjonsmiljøer kan medføre store kostnader og i verste fall sette selskapets overlevelse på sikt i fare. Med et system som muliggjør øyeblikkelige tiltak som bestemmes av de nærmeste kollegene, er det store verdier å spare.

Med AddSecures TeleCall-system kan blant annet tekniske feil som oppstår i produksjonen sendes umiddelbart til driftsansvarlig, som raskt kan følge opp problemet, brannansvarlig kan iverksette en lokal slukkeinnsats i vente på brannvesenet osv. Vi tar et helhetlig ansvar for våre leveranser og oppdrag, som omfatter prosjektering, installasjon, idriftsettelse og service.

Kjøpesentre

Varehandelen er en spesielt utsatt sektor, der trusler, ran og tyveri er vanlig rundt om i landet. Å ivareta tryggheten til personale og varer er en stor utfordring. Ved å installere alarmsystemer som tilkaller lokale vektere direkte kan responstiden gjøres kortere og mange mindre hendelser avverges, før de fører til større skader.

Når du som butikksjef, butikkselger eller bedriftseier velger våre sikkerhetsløsninger, får du ikke bare en enkel og driftssikker funksjon, men også en priseffektiv løsning av høy kvalitet med innovative funksjoner.

Innspilt webinar

Lær mer om hvordan tidlig lokal innsats kan spare liv, utstyr og kostnader