Home / Sikker kritisk kommunikasjon / AddSecure Radiokommunikasjon

Pålitelig kommunikasjon på steder som er vanskelige å nå

Radiokommunikasjon er en viktig del i mange virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger, det vil si systemer som er avgjørende for å redde liv, øke medarbeidernes sikkerhet og/eller sikre vellykket drift av virksomheten. AddSecure Radiokommunikasjon er spesialutformet for kunder som trenger sikker og pålitelig kommunikasjon på steder som er vanskelige å nå.

Radiokommunikasjon og innendørs mobildekning

Våre radiokommunikasjonsløsninger gir deg pålitelig kommunikasjon med høy kvalitet på steder som er vanskelige å nå, både utendørs og i tunneler, garasjer og godt isolerte bygninger. Løsningene er spesialutformet for områder der radiodekning ikke fungerer i normale tilfeller. Det gjør det mulig å levere funksjoner med 3G/4G og annen radiodekning i områder som er vanskelige å nå.

Vi dekker behov både innen mobiltelefoni: GSM, UMTS, LTE og innen radiokommunikasjon: PMR, DMR, TETRA (RAKEL).

Vår erfaring redder liv

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen radiokommunikasjon. Vi har i lang tid samarbeidet med flere store industrier og virksomheter om ulike typer kommunikasjonsløsninger. Vi utfører både prosjektering og installasjon, samt igangkjøring. Vi har blant annet deltatt på prosjekter som Turning Torso i Malmö, ESS (European Spallation Source) i Lund og ved byggingen av Halland-tunnelen, samt levert radionett til Södra Cell, Stora Enso og Kemira kemi. Vi har også flere beredskapstjenester som kunder, og er da ansvarlige for hele radio- og telekommunikasjonskontrakten og for servicen til disse enhetene. Vi tilbyr også avtale om vakttjeneste.

Våre radiokommunikasjonsløsninger brukes av:

• Beredskapstjenester
• Store industrier og virksomheter
• Byggeprosjekter

Sikkerheten i fokus

Sikkerheten er selvfølgelig det aller viktigste i løsningene våre, ettersom menneskeliv kan stå på spill. Derfor har vi strukturerte tester som vi utfører ved igangkjøring av systemene. Vi tilbyr også reservealarmering hvis det primære systemet slutter å virke, og avtale om forebyggende kontroller.

Hvorfor er det nødvendig med mobildekning innendørs?

I dagens samfunn forventer vi at vi alltid skal være tilgjengelige via telefon og internett – og når det gjelder kritiske situasjoner er kommunikasjonen simpelthen nødt til å nå fram. Samtidig er mange eiendommer i dag så godt isolert at de ikke slipper gjennom mobilsignaler, og det finnes også bygninger som ligger på bortgjemte steder med skog og åser som hindrer at radiobølgene kommer fram.

Med våre løsninger for innendørs mobildekning når kommunikasjonen alltid fram.

Enkel installasjon

1. Vi starter med å måle mottaksforholdene i og utenfor eiendommen din.
2. Vi anbefaler og blir enige med deg om hvilken løsning som skal installeres. Vi kan også bistå med å søke om nødvendig tillatelse til å installere systemet.
3. Vi identifiserer den nærmeste basestasjonen og installerer en retningsantenne mot denne.
4. Signalet trekkes deretter videre inn i eiendommen til en gjentaker, som er innstilt for din operatør.
5. Innendørsantennen monteres for at signalet skal kunne sendes til de mobile enhetene dine.
6. Når strømmen slås på, er det bare å begynne å kommunisere!

Reduserer strålingen

Med løsningen vår vil mobiltelefonen kunne sende med mye lavere sendingseffekt og dermed også redusere strålingen gjennom kroppen. Lavere sendingseffekt gir også lavere strømforbruk, noe som betyr at driftstiden for mobilen blir lengre.

Større installasjoner

Hvis du vil dekke et større område, for eksempel et fabrikklokale, flere kontorer eller flerfamiliehus, kan det være nødvendig med flere innendørsantenner. Da utfører vi en større måling for å se hvor mange antenner som trengs. Avhengig av hvordan huset er bygget, dekker en innendørsantenne opp til 200 m2.

Nybygg eller renovering

For at installasjonen skal være så diskret som mulig, er det alltid best å tenke gjennom den på forhånd. Tenk på mobildekningen på et tidlig stadium, og planlegg installasjonen før du begynner å bygge eller renovere.