Norsk Logg inn partnerweb

Bygningsautomasjon

Internet of Things (IoT)-løsninger brukes for å forbedre effektiviteten til systemer for bygningsautomasjon samtidig som de gir store kostnadsbesparelser.

Smarte bygninger bruker IoT-teknologi, sensorer og skyen for fjernovervåkning, kontroll og optimalisering av en rekke styringssystemer, fra temperatur, ventilasjon og klimaanlegg, til belysnings- og sikkerhetssystemer.

Våre IoT-løsninger for smarte bygninger gjør det mulig for eiendomsforvaltere og driftssjefer, for eksempel for kontorbygg, skoler og sykehus, å gjøre bygningene mer effektive, bærekraftige og komfortable.


Fordeler:

  • Økt effektivitet
  • Mer bærekraftig
  • Kostnadsbesparelser
  • Økt komfort


Typiske bruksområder:

  • Ventilasjon
  • Temperatur
  • Belysning
  • Kontorll (PLC)

Kontakt oss for å lære mer!