Twig embody

Twig Embody er en liten og brukervennlig personalarm med de samme funksjonene som SRT306. Med et trykk på alarmknappen får alarmmottaket informasjon om hvem som trenger hjelp og hvor vedkommende befinner seg. Samtidig kobles det opp et taleanrop, slik at operatøren kan høre hva som skjer og hvordan situasjonen utvikler seg. Avhengig av hendelsesforløpet og den forhåndsbestemte alarmplanen, sørger operatøren for at de riktige hjelpeinstansene kommer til stedet. Trygg kunnskap for utsatte personer.

Fordeler

  • Ved alarm sendes posisjon til alarmmottak

  • Kobler opp et taleanrop til alarmmottaket