Norsk Logg inn partnerweb

Miljøkofferten fra AddSecure gir Skien kommune mulighet til å ligge forkant av brukernes behov - i tillegg til at de sparer ressurser

Skien kommune jobber forebyggende med å sikre luftkvaliteten i alle byggene sine. Med 300 bygg på til sammen 250 000 kvadratmeter, så eiendomsavdelingen i Skien kommune behovet for en effektiv løsning for å måle luftkvaliteten i byggene sine. I sommer gikk kommunen til anskaffelse av to miljøkofferter fra AddSecure.

 «Med miljøkoffertene kan vi jobbe forebyggende og ha bedre kontroll over årsakene til lav luftkvalitet», forteller Jan Vidar Dale, som er fagansvarlig for tekniske anlegg i Skien kommune.

 

Krav til innemiljø

For å forebygge helserisiko, skal luftkvaliteten i bygninger være tilfredsstillende med tanke på CO2, temperatur og luftfuktighet. Tidligere var det bedriftshelsetjenesten i kommunen som foretok målinger dersom det ble meldt ifra om dårlig luftkvalitet. Etter at eiendomsavdelingen begynte å bruke miljø- koffertene fra AddSecure, har de avlastet bedrifthelsetjenesten og redusert antall HMS-saker.

«Vi bruker miljøkofferten til å foreta egne målinger og kontrollerer at lufta er i henhold til kravene», sier Jan Vidar Dale. «Miljøkofferten gjør det enklere å skille mellom mulige årsaker. For eksempel kan for høy temperatur oppleves som dårlig luft. Ved å måle de tre elementene luftfuktighet, temperatur og CO2 er vi stand til å iverksette de riktige tiltakene for å bedre luftkvaliteten.»

 

Førstemann ut

Det var Skien kommune som først etterspurte en brukervennlig og rimelig løsning for måling av luftkvalitet. På bakgrunn av denne forespørselen utviklet AddSecure en miljøkoffert som er svært enkel å håndtere og som er solid og rimelig. Skien kommune har to miljøkofferter som er koblet opp mot AddSecures webapplikasjon, SafeView. Her får eiendomsavdelingen oversikt over målingene som gjøres, og de kan også eksportere rapporter. «Koffertene har vært i bruk stort sett hele tiden siden i høst», sier Jan Vidar Dale. «Vi håper at versjon to snart er klar, slik at vi også kan måle radon».

 

Addsecure Miljøkoffert

AddSecure har utviklet en miljøkoffert som er designet for å måle luftkvalitet i bygninger. Den settes i rommet hvor den skal måle, og allerede etter én dag har man gode tall på CO2-nivå, luftfuktighet og temperatur. Kofferten trenger kun strømtilførsel og målingene ser man ved å logge seg inn i AddSecures webapplikasjoner, AddView eller SafeView. Miljøkofferten er under utvikling og vil snart også kunne måle radonnivåer.

Skien kommune er Telemark fylkes største arbeidsplass med ca. 3 200 årsverk. Brutto driftsbudsjett er på ca. 2,5 milliarder. Kommunen eier og drifter 300 bygg på til sammen over 250 000 kvadratmeter. Skien kommune har i tillegg til miljøkoffertene, også overvåkning av heis- og brannalarmer fra AddSecure. Alle løsningene er koblet opp i webapplikasjonen SafeView som gir enkel oversikt og effektiv driftsovervåking. www.skien.kommune.no Image AddSecure Miljøkoffert

AddSecure er et ledende selskap innen sikret kritisk kommunikasjon. Virksomheten startet på begynnelsen av 70-tallet, og har over 100 000 brukere og ca. 130 ansatte i Skandinavia. Våre kommunikasjonstjenester for alarm- og mobildata beskytter liv, eiendom og offentlige funksjoner. Løsningene er fleksible, enkle å installere og øker våre kunders konkurranseevne. Ambisjonen vår er å være det selvsagte valget i Norden og å bli den ledende aktøren i Nord-Europa.

 

Les mer om Addview