De 3 vanligste årsakene til strømbrudd

Hyppige strømbrudd og nedetid kan skade omdømmet ditt som netteier. Hva er de vanligste årsakene og er de mulige å unngå?

For å opprettholde så lave tall som mulig for både SAIDI og SAIFI er du nødt til å holde avbrudd til et minimum. Noen ting vil dessverre alltid være ute av din kontroll, mens andre er mulige å redusere kraftig via forbedringer i strømnettet. Ikke minst er digitaliseringsprosessen et viktig redskap – men det skal vi komme tilbake til. Først skal vi gå gjennom de tre vanligste årsakene til strømbrudd.

1. Vær og natur

Uansett om strømnettet er analogt eller digitalt vil det alltid avhenge av at den fysiske teknologien i bunn får stå i fred. Dessverre har vi ennå ingen måte å kontrollere vær og vind på, og kraftlinjer og strømmaster står ofte utsatt til når det stormer som verst. Kraftige vinder risikerer å rive over ledninger eller velte master, og da har vi ikke engang nevnt lynnedslagene. Sistnevnte har ført til at nesten to milliarder kroner har måttet utbetales i erstatning i løpet av de siste ti årene.

Et godt overspenningsvern hjelper, men på sikt vil nok mer og mer av strømnettet legges under jorda. Selv der kan dessverre forflytninger i jordskorpen føre til slitasje, hvor for eksempel steiner presses mot kablene. Dette er desto vanskeligere å oppdage, så for et slikt nett er du avhengig av digital oversikt.

2. Menneskelige feil

Uvær og natur er det vanskelig å gjøre noe med, men når mennesker står for ødeleggelsene kan det oppleves som ytterst frustrerende. Ikke sjelden opplever norske netteiere for eksempel at gravemaskiner river over strømledninger i bakken, som de ikke var klar over at lå der. Nok en gang er mangel på oversikt et stort problem.
Vi har også en annen, mer passiv kategori av menneskelige feil – en som er enda vanskeligere å unngå: nemlig slitasje over tid. Slitasje vil så klart skje før eller siden uansett, men det hender også at det skjer før sin tid om installasjonen ikke har fulgt gode nok rutiner. Mangel på tid og ressurser er en vanlig syndebukk, og flere unngår rett og slett å isolere ledningene skikkelig. Det gjør også strømnettet mer utsatt for naturen.

3. Overbelastning

Innen forbrukerne blir mer obs på å tilpasse seg effekttoppene, vil overbelastning av nettet henge over norske netteiere som et faretruende spekter. Feil på ett sted i nettet kan fort forflytte seg videre, og det kan være tidkrevende å oppdage hvor det hele oppsto. Historisk kunnskap kan hjelpe med å snevre inn mulighetene, men du er fremdeles avhengig av å fysisk oppsøke nettstasjoner for å undersøke nærmere, og stenge av tilførselen til feilen er rettet opp.

Digitalisering byr på løsninger – og problemer

Vi skal ikke late som å digitalisere strømnettet løser alle problemer – men det gjør mye betraktelig enklere. Særlig åpner det for det engelskmennene kaller «quality of life»-forbedringer, som å kunne se direkte på en skjerm hvor feilen har skjedd, og mulighet for å deaktivere nettstasjoner allerede fra hovedkontoret. Det finnes også økte muligheter for å la strømnettet balansere seg selv, slik at overbelastning ikke lenger er en like stor trussel.

Men et digitalt strømnett åpner også for nye farer. Mange som kaster seg på trendbølgen glemmer at internett er fullt av folk og programmer med onde hensikter, som bare kribler etter nye enheter å hacke. Med et strømnett som ligger tilgjengelig åpent på internett, har vi sett eksempler på at noen med viten og vilje har satt det ut av spill. Det gjør det uhyre viktig å skjule den digitale kommunikasjonen bak privatnett, samt å etablere gode rutiner for hvem som får tilgang til dem.
Vurderer du å digitalisere strømnettet anbefaler vi å lese deg opp på digital kommunikasjon, noe vi snakker mye om på AddSecure-bloggen. Å beskytte seg er enklere enn mange skulle tro, men det krever også en viss kunnskap.

Erling Gustafsson

Business Manager

Erling Gustafsson har mange års erfaring innen forretningsutvikling fra ulike bransjer, blant annet energi- og eiendomsbransjen. Han er ansvarlig for salgs- og forretningsutvikling i AddSecure Smart Grids. Han arbeider intensivt for å øke effektiviteten både teknisk og økonomisk i distribusjonsnettet.