Home / Smart Rescue™ / Utrykning

Utrykning

Vår digitale løsning for overføring av inngående og utgående alarmer som gir raskere respons og reduserer forsinkelse fra alarmen utløses til tiltak iverksettes. Brukes av nød- og beredskapstjenester samt redningstjenester til sjøs.

Beredskapstjenester

Vi er den markedsledende leverandør av komplette systemløsninger for beredskapstjenester knyttet til digital utalarmering. Med mange års erfaring med beredskapstjenestens funksjon og virksomhet i Sverige, og med fleksible og veldesignede systemer av høy kvalitet hjelper vi kundene med å korte ned tiden fra varsling til handling.

Ambulanse

Vi tilbyr løsninger for ambulansetjenesten for det norske nødnettet og digital utalarmering. Med fleksible og veldesignede systemer av høy kvalitet hjelper vi kundene våre med å raskt og sikkert overføre riktig informasjon til gjennomføring med ulike prioriteringer.

AddSecure har mange års erfaring med ambulansetjenestens funksjon og virksomhet, og har levert systemløsninger til flere fylkeskommuner i Sverige.

Redningsselskapet

Redningsselskapet i Sverige (Sjöräddningssällskapet) er en frivillig organisasjon som hjelper privatpersoner til sjøs. Vi har hjulpet organisasjonen med å bygge opp et riksdekkende utalarmeringssystem for å raskt og effektivt kalle inn ressurser ved hendelser langs Sveriges kyst og de store innsjøene. På noen steder er systemet samordnet med et tilsvarende system hos Redningsselskapet.

Våre beredskapsløsninger bidrar til å redde liv!

Kombinert med vårt Telecall-system og vår digitale inn- og utalarmeringstjeneste kan vi påskynde og forkorte ledetiden mellom alarm og tiltak.

Vi tilbyr også BLIS, et komplett system for utalarmering til blålysorganisasjoner og industrier. De forskjellige byggesteinene kombineres til én løsning som er skreddersydd for virksomheten din.

 

TeleCall

Vårt system for kritisk kommunikasjon