Home / Smart Rescue™ / Lokalt alarmmottak

Lokalt alarmmottak

Denne løsningen brukes til å sette opp lokale alarmmottak, noe som gjør bedrifter i stand til å ivareta kritisk kompetanse internt, øke effektiviteten og redusere utgiftene.

Effektivisering og kostnadsbesparelser

Ved hjelp av vårt TeleCall-system kan vi hjelpe deg å bygge opp små lokale alarmmottak. Dette er en løsning som gjør det mulig for organisasjonen din å beholde kritisk kompetanse innen virksomheten, samt effektivisere og spare kostnader.Et lokalt alarmmottak kan også være et godt alternativ i kritiske virksomheter, der man ikke vil blande inn eksterne organisasjoner.

Alarmhåndtering

TeleCall tilbyr både automatisk og manuell alarmhåndtering. Overvåkning av alarmsendere gir samme sikkerhet som hos de store, etablerte alarmmottakene. Lokalt mottak av alarmer skaper også større muligheter for eksempel ved oppkjøp av vektere. Å omdirigere alarmen fra ett vaktselskap til et annet går på noen få minutter. Den automatiske utalarmeringen gir både hurtighet og effektivitet mot nødetater og lokale vaktselskaper. Ved å tilby vaktselskapet personsøkere kan vektere utalarmeres på noen få sekunder, uten unødvendig forsinkelse fra det eksterne alarmmottaket. Smarte apper tilbyr selvbetjeningsfunksjoner ved servicearbeid og regelmessige kontroller.

Trygghetsalarm 

TeleCall tilbyr mottak av trygghetsalarm samt en tilpasset operatørplass for disse. Et uavhengig alarmmottak skaper bedre muligheter ved oppkjøp av trygghetsalarmsystemer. Ved å bruke TeleCalls utalarmeringsmuligheter kan man enkelt og effektivt utalarmere hjemmetjenesten til den som trenger hjelp. Med vår nye app AddSecure Responder blir utalarmering og oppfølging av oppdrag mye smidigere.

Støttefunksjoner 

TeleCall tilbyr flere funksjoner for å underlette arbeidet med støttefunksjoner for pågående utrykning hos utrykningstjenester, ambulanse og Redningsselskapet. Faste alarmpaneler eller berøringsskjermer på stasjonen gjør det enkelt og raskt å utalarmere forsterkningsalarm, back-up osv. uten å gå via en ekstern part. Med vårt mobile alarmpanel i TeleCall Remote-appen kan innsatslederen selv f.eks. aktivere en forsterkningsalarm direkte fra mobiltelefonen. TeleCalls alarmklient gir oversikt og gode oppfølgingsmuligheter for operatøren.

TeleCall

Vårt system for kritisk kommunikasjon