Home / Smart Rescue™

Smart Rescue™

Smart Rescue er innovative og livskritiske løsninger for hendelsesrespons som sikrer at organisasjoner, kriseteam og nødetatene kan forhindre og reagere raskt på generelle eller individuelle nødsituasjoner.

I nødssituasjoner teller hvert sekund

Våre innovative og livskritiske Smart Rescue-løsninger bidrar til å gjøre nødetatene og andre organisasjoner i stand til å forhindre og respondere raskt på alarmer, trusselsituasjoner og nødssituasjoner. I tillegg brukes løsningene våre i skoler, kommuner, industrianlegg, arrangementsarenaer, hoteller og andre samfunnskritiske funksjoner.

Forebygg eller begrens konsekver av kritiske hendelser lokalt inntil hjelpen ankommer.

Begrens personskader og trygg arbeidsplassen.

Vi gjør kommuner, industrien, bedrifter og organisasjoner til tryggere arbeidsplasser.

Snakk med salgsavdelingen

La ekspertene våre hjelpe deg å finne den rette løsningen for dine behov.

Sikre, pålitelige og velprøvde løsninger for IoT-kommunikasjon

Smart Rescue-løsningene våre kombinerer sikre IoT-konnektivitetsplattformer med programvare og tjenester som er skreddersydd til dine behov. Løsningene overvåkes kontinuerlig døgnetrundt og sørger for en tydelig prosess fra hendelsen inntreffer, til responsen iverksettes og gjennomføres. Personalarmer og jobbalarmer knyttes til varslingsprogramvaren vår slik at signaler kan sendes ut i en rekke ulike kanaler, noe som muliggjør raskest mulig lokal respons ved kritiske hendelser. Lokal respons håndteres enten via tredjeparts alarmmottak eller på stedet av kunder med lokale varslingssystemer.

Vår ekspertise

Smart Rescue sørger for avanserte beredskapsløsninger ved hjelp av sikker IoT-konnektivitetsfunksjonalitet og programvare i form av ende-til-ende-løsninger.

Betydningen av sikker IoT-kommunikasjon og sikre data

Sikre IoT-konnektivitetsløsninger er avgjørende for å ivareta livs- og forretningskritiske operasjoner for nødresponskundene våre. Det bidrar til å redde liv, beskytte eiendom og viktige offentlige tjenester og å opprettholde forretningsdriften.

Hvordan fire svenske skoler gjør fremtiden tryggere

Trusler og voldelige sammenstøt er i økende grad et problem for skoler over hele Europa. Gøteborg stad setter sikkerhet i fokus og oppgraderer sikkerhetsløsningen for tre videregående skoler.