Home / Smart Grids™ / Grid System Integration

Grid System Integration

Denne løsningen sikrer at informasjon fra geografisk spredte punkter i nettverket ditt automatisk samles og kommuniseres mellom systemets ulike grensesnitt.

Samle og spre informasjon

Vi sørger for at informasjon fra geografisk spredte punkter i nettet samles, slik at alt fungerer sammen. Det skjer gjennom en applikasjon og en protokoll som formidler informasjon mellom systemets ulike grensesnitt. Da kan systemene sende informasjon til hverandre automatisk. Et eksempel er signaler fra feilindikasjoner i nettet som vises i driftssystemet (SCADA) på en helhetlig og riktig måte.

 

Infografikk

Hva er egentlig smart grid og hva skiller det fra tradisjonelt elnett?