Home / Smart Grids™ / Grid Measurement

Grid Measurement

En komplett løsning for måling av stasjoner som gir innsikt i hvordan du kan optimalisere driften. Løsningen kan installeres effektivt i nettverket, og kan enkelt integreres med overliggende systemer ved hjelp av standardiserte protokoller.

Helhetsløsning for stasjonsmåling

For å øke kunnskapen om hva som skjer i elektrisitetsnettet og rekke å forbedre nettet i forkant av kommende utfordringer med blant annet lokal strømproduksjon, ladestasjoner osv. ønsker netteierne å installere stasjonsmåling på flere punkter i nettet.

For å muliggjøre presentasjon og lagring av måledata må stasjonsmålingen ha pålitelig og sikker kommunikasjon.

AddSecure Smart Grids tilbyr helhetsløsningen SmartMet som effektivt kan installeres i nettet og enkelt integreres med overordnede systemer via en standardisert protokoll.

 

Infografikk

Hva er egentlig smart grid og hva skiller det fra tradisjonelt elnett?