Home / Smart Grids™ / Grid Fault Detection

Grid Fault Detection

En komplett løsning for oppkoblet fjernsøking som hjelper deg med å redusere avbrudd i strømnettet og holde antall berørte abonnenter på et minimum.

Komplett system for oppkoblet feilsøking

For å minimere avbruddene i strømnettet og minimere antall berørte abonnenter ønsker mange netteiere å installere utstyr for feilsøking på stadig flere punkter i distribusjonsnettet. Vi har lansert en nøkkelferdig løsning for feilsøking i nettet. Utstyret kommuniserer med kontrollrommet, og er derfor også utstyrt med pålitelig og sikker kommunikasjon.

AddSecure Smart Grids tilbyr helhetsløsningen SmartDet for effektiv installasjon på nettet og enkel integrasjon med SCADA via en standardisert protokoll.

 

Infografikk

Hva er egentlig smart grid og hva skiller det fra tradisjonelt elnett?