Home / Smart Alarms / Heisalarm

Heisalarm

Dersom heisen stopper og du trykker på alarmknappen forventer du nok å få raskt svar og hjelp. Med våre kontinuerlig overvåkede alarmtjenester sikrer du ikke bare heisalarmene til organsiasjonen, men også tryggheten om at brukere får snakke med en person i den andre enden om de behøver hjelp.

 

Heisalarmer designet for å løse fremtidens utfordinger

Ettersom de faste telefonlinjene moderniseres og mobilnettet utvikles, overføres ikke lenger analoge heisalarmer til alarmmottak på en pålitelig måte. Vår digitale kommunikasjonsløsning for heisalarm er kompatibel med alle alarmpaneler og støtter markesledende alarmprotokoller.

Våre tjenester for alarmoverføring overvåker og videreformidler heisalarmer og feilmeldinger til alarmmottakeren. Med mobil alarmkommunikasjon får du raskt og enkelt en løsning som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Våre kunder stiller høye krav, og derfor tilbyr vi alarmkommunikasjon med mulighet for toveis taleforbindelse og sikker nødkommunikasjon via mobilnettet. Og kritiske alarmer sendes i løpet av noen sekunder til den valgte alarmmottakeren.

AddSecures tjenester overvåker kommunikasjonen mellom alarmsystemet ditt og den valgte alarmmottakeren døgnet rundt, og varsler umiddelbart dersom det oppstår systemendringer.

Vår heiskommunikasjon oppfyller – og overgår i mange tilfeller – alle gjeldende direktiver og standarder for heisalarmer. For eksempel overvåker vi kommunikasjonen tre ganger så hyppig som det som er standard for heisalarmer. Du kan også koble alarmsenderen til fast IP som sekundær kommunikasjonsvei.

 

Oversikt og økt sikkerhet

I tillegg til alarmtjenestene vi tilbyr, kan vi gjøre hverdagen enda sikrere for deg og kundene dine ved hjelp av tilleggstjenestene våre. Disse gir deg større fleksibilitet hva gjelder driftsovervåkning og gir bedre kontroll over alarmsystemer og eventuelle driftsfeil som oppstår. Fjernservice muliggjør feilsøking og tilgang til eksternt utstyr.

 

Med den web- og mobilbasert tjenesten AddView kan du være trygg på at dine varslingssystemer fungere som de skal.

AddSecure Remote Service muliggjør fjernovervåking av systemer, så du raskt og enkelt kan rette eventuelle feil, uansett hvor du er.

Ledende leverandør på markedet

Offering digital alarm monitoring and voice communication via 4G

Monitor communications frequently

Monitor communications between you alarm system and the selected alarm recipient all day long and warn of system changes immediately

Overview and increased security

With our additional service we can make life even more secure for you and your customers

“Vi har en skjerm som er oppe og går hele tiden, hvor vi har full oversikt over alle alarmene. Der ser vi enkelt om noen av dem er utløst, eller om det er feil på noen av sentralene. Admin-funksjonen synes jeg også er veldig fin – det er lett å legge til og fjerne brukere og varslinger ved behov. Og hvis det er noe man trenger hjelp til, er det alltid lett å vite hvem man skal kontakte.”

Lars Erik Hall, Chief of Electronics, Østfold municipality