Home / Sikker kritisk kommunikasjon

Sikker kritisk kommunikasjon

Den viktigste funksjonen alle AddSecure-løsningene har til felles, er å sørge for sikker kritisk IoT-kommunikasjon og sikre data.

Sikker kritisk kommunikasjon – grunnlaget for alle de smarte og pålitelige IoT-konnektivitetsløsningene våre

AddSecures brukerIoT-ekspertise ligger i vår teknologi for sikker kritisk kommunikasjon, som er basert på IoT-konnektivitetsplattformer og -programvareløsninger. Vi bruker denne teknologien til å bygge unike ende-til-ende-løsninger som er skreddersydd for å møte kundenes behov innenforulike bransjer. Dermed danner denne teknologien grunnlaget for alt vi gjør og alle våre smarte, sikre og pålitelige IoT-løsninger.

De sikre IoT-løsningene våre har stor kundeverdi idet de løser komplekse behov, sørger for rask respons ved hendelser og forbedrer driftseffektiviteten og produktiviteten. Vi har over 450 000 tilkoblinger som rutes gjennom IoT-konnektivitetsplattformene våre og trigger over 700 millioner hendelser hver dag.

Vi fokuserer på kunder som er helt avhengige av sikker signal-  ller dataoverføring for å kunne drive virksomheten på en trygg og lønnsom måte. For eksempel overføres signaler fra brann- og innbruddsalarmer, kommunikasjon fra systemer for flåteadministrasjon og videoovervåknings-feeder via IoT-konnektivitetsplattformene våre. Det er sikker overføring av data som muliggjør alle dise tjenestene.

Sikre IoT-konnektivitetsløsninger er avgjørende for å ivareta livs- og forretningskritiske operasjoner for kundene våre. De bidrar til å redde liv, beskytte eiendom og viktige offentlige tjenester og å opprettholde forretningsdriften.

 

Link – IoT-konnektivitetsplattformen

Det å koble opp og administrere IoT-enheter enkeltvis via internett er en ganske enkel affære i dag. Næringslivet står imidlertid overfor en situasjon med økende kompleksitet knyttet til IoT, med et stadig større antall oppkoblede enheter og et økende behov for sikre og pålitelige oppkoblinger ettersom IoT har blitt en sentral del av forretningsdriften. Det å koble opp og administrere et stort antall enheter er en kompleks oppgave hvis man ikke har de rette verktøyene, og det blir ikke enklere av å skulle ivareta et høyt sikkerhetsnivå på toppen av det hele. Den egenutviklede plattformen vår, AddSecure Link («Link»), sørger for sikker IoT-konnektivitet og for at administreringen av enheter og oppkoblingsfunksjonalitet er brukervennlig.

Link er en komplett, pålitelig og fleksibel mobil- og VPN-konnektivitetsløsning for kunder og IoT-systemintegratorer som har ansvar for et stort antall enheter som må oppkobles, og som må administreres på en sikker og enkel måte. Link har en komplett infrastruktur for administrasjon av SIM-kort, datatrafikk, fjerntilgang og tilgangskontroll gjennom et grensesnitt for administrering og overvåking (via app eller nett) av de oppkoblede enhetene. Brukergrensesnittet er intuitivt og automatisert i høy grad, noe som begrenser risikoen for menneskelige feil og dermed gir økt sikkerhet.

Link brukes av kunder som trenger effektiv, sikker og robust kommunikasjon mellom enheter, og som ikke vil eller kan administrere den komplekse teknologien forbundet med sikker kommunikasjon. Kommunikasjonen er fullstendig isolert fra annen internettrafikk, uautoriserte brukere og uautoriserte enheter. Det kan opprettes og administreres flere private nettverk for å skille mellom ulike sluttkunder, eller ulike typer trafikk og systemer.

En komplett, pålitelig og fleksibel IoT-konnektivitetsløsning som egner seg for oppkobling og administrasjon av et stort antall enheter på en sikker og enkel måte.

Den sikre plug-and-play IoT-løsningen vår egner seg for deg som vil komme raskt i gang.

Snakk med salgsavdelingen

La ekspertene våre hjelpe deg å finne den rette løsningen for dine behov.

Teknologien for sikker kritisk kommunikasjon

Teknologien bak våre løsninger for sikker kritisk kommunikasjon har en felles teknisk arktitektursmodell . Kort fortalt håndterer den hendelser fra en oppkoblet enhet som overfører data via en sikker tilkobling til en programvareapplikasjon. Denne sender i sin tur informasjon eller varslinger til mottakeren (f.eks. et alarmmottak) som kan respondere på hendelsen. Vi utvikler smarte og pålitelige «ende-til-ende»-IoT-løsninger ved å kombinere teknologi og maskinvare fra tredjepartsleverandører som vi har langvarige samarbeid med, med våre egne programvareløsninger. Ende-til-ende-løsningene består generelt av tre ulike komponenter: maskinvare (med innebygd programvare), sikker kommunikasjon og datahåndtering samt programvareapplikasjoner. Maskinvaren leveres enten av tredjepartsleverandører eller utvikles av oss slik at vi kan tilby unike løsninger. Gjennom dyp integrasjon med telekomleverandører kan vi tilby felleseuropeisk konnektivitetsfunksjonalitet mellom oppkoblede enheter og programvaren, som overføres gjennom AddSecures sikre IoT-konnektivitetsplattformer.

Sikker kommunikasjon og datahåndtering

Teknologi for sikker kritisk kommunikasjon utgjør selve hjørnesteinen i teknologiplattformen vår og danner grunnlaget for alle våre ende-til-ende-løsninger. Dataene eller signalene fra de oppkoblede enhetene overføres via en sikker oppkobling, enten trådløst eller via en fastlinje (primært Smart Alarms). Den trådløse funksjonen for sikker oppkobling leveres via telekommunikasjonsnettverk, som vi tilbyr kundene i form av en pakkeløsning. Takket være det langvarige og tette samarbeidet vi har med teleoperatører, kan vi tilby sømløse konnektivitetsmuligheter i hele Europa – og selv om flertallet av kundene våre er i Europa, kan vi også sørge for global dekning ved behov. I tillegg sørger vi for at dataene som overføres fra enheten til mottakeren, er helt sikre. Løsningene våre for sikker kritisk kommunikasjon ivaretar ende-til-ende-sikkerheten gjennom en privat sky (VPN) som rutes via backend-infrastrukturen og datasentrene våre, og sikrer at signalene eller dataene sendes til riktig mottaker uten risiko for at dataene avskjæres eller kommer på avveie.

Finn ut hvordan teknologien vår for sikker kritisk kommunikasjon støtter IoT-konnektivitetsløsningene våre

Vi leverer sikre ende-til-ende-løsninger for IoT som er pålitelige og enkle å installere, og gir deg full kontroll. De bidrar til å sikre eiendelene dine, beskytte liv, øke effektiviteten og produktiviteten og styrke konkurranseevnen din. Løsningene er i samsvar med strenge sikkerhetskrav, fremtidssikret og basert på de nyeste og sikreste teknologiene.

Smart Alarms er sikre og pålitelige løsninger for overvåking av alarmoverføring mellom alarmsystemer og alarmmottak for å beskytte liv, hjem, virksomheter og ressurser.

Smart Rescue er innovative og livskritiske løsninger for hendelsesrespons som sikrer at organisasjoner, kriseteam og nødetatene kan forhindre og reagere på nødsituasjoner på samfunnsnivå og…

Smart Transport omfatter flåte- og transportstyringssystemer som baserer seg på datadrevet analyse for å hjelpe flåteoperatører med å optimalisere driften og redusere kostnadene.

Betydningen av sikker IoT-kommunikasjon og sikre data

Sikre IoT-konnektivitetsløsninger er avgjørende for å ivareta livs- og forretningskritiske operasjoner for kundene våre. De bidrar til å redde liv, beskytte eiendom og viktige offentlige tjenester og å opprettholde forretningsdriften.

E-ordbok: Relevante ord og uttrykk innenfor Internet of Things

Last ned vår ordbok og få oversikt over de mest relevantene uttrykkene innenfor Internet of Things