Home / Customer Cases / Umeå Energi elnett – Slik ble de smarte

Umeå Energi elnett – Slik ble de smarte

Umeå Energi er et kommunalt elnett i Sverige. Det strekker seg over 4 538 kvadratkilometer, og gir elektrisitet til over 60 000 kunder. Selskapets verdier er enkelhet, nærhet og ansvar – noe de jobber hardt for å oppfylle samtidig som kommunen vokser.

Bakgrunn

Umeå Energi hadde i mange år planlagt å oppgradere nettet, men samtalene med AddSecure Smart Grids ble mer seriøse rundt januar 2017. Ettersom de tradisjonelle kobberlinjene både ble dyrere og mistet leverandørstøtte, så Umeå Energi etter et digitalt alternativ. Mens den opprinnelige planen hovedsakelig gikk ut på å utstyre distribusjonsnettet med digital kommunikasjon, oppdaget de under disse samtalene at de kanskje hadde et enda større behov for bedre feildetektering og overvåking.

– En viktig motiverende faktor var å redusere nedetid, forklarer Jonas Edvardsson, forretningsutvikler for Umeå Energi. I 2016 lå snittet for nedetid per kunde på 34,25 minutter. Det er langt fra elendig, men Umeå så fremdeles muligheten for store forbedringer dersom de kunne oppdage feil raskere. Den naturlige løsningen ble å utstyre viktige nettstasjoner med sensorer og alarmer, som eliminerte behovet for fysisk å måtte dra ut for å lete etter feilen, ved å i stedet utløse alarmer i tilfelle uønskede hendelser.

– Utstyret deres hjalp oss nylig med å redusere antallet kunder med strømbrudd fra 600 til 40 på bare ett minutt, ved å bruke seksjonaliserings-funksjonaliteten. Takket være utstyrets feildetektering var vi også i stand til å identifisere det eksakte punktet der kabelen var skadet. I dette øyeblikk har vi bare et par kabelstumper igjen å isolasjonsteste før alle har full tilgang på strøm igjen.

Løsningen er enkel, rask og lett å komme i gang med, hvilket er viktig ettersom vi er et lite nettselskap; vi har ikke en hel avdeling til å styre kommunikasjonsdelen.

Jonas Edvardsson, forretningsutvikler for Umeå Energi

SmartDet – en enkel modulløsning

Umeå Energi arrangerte et pilotprosjekt med fire forskjellige leverandører, og endte til slutt opp med å velge AddSecure Smart Grids. Underveis i pilotprosjektet oppdaget de raskt at det ble både vanskelig og tidkrevende å installere alle komponentene i mange av nettstasjonene på grunn av plassmangel – særlig utfordrende ettersom Sverige har en så kort sesong for feltarbeid. De uttalte et ønske om en ferdigpakket modulløsning, noe Erling Gustafsson i AddSecure Smart Grids hadde lekt med tanken på, men aldri faktisk satt ut i live før nå.

Det ferdige produktet ble SmartDet – et kompakt kabinett som inneholder en integrert kommunikasjonsmodul og RTU, i kombinasjon med et AddSecure Link-abonnement, feildetektering og batteri-backup. Modulen kan enkelt installeres og funksjonstestes på så lite som 10 minutter. Kommunikasjonen er i praksis aldri nede, ettersom SIM-kortene bruker en roaming-løsning for å velge mobilleverandøren med det til enhver tid sterkeste signalet. Denne modulen er nå hovedløsningen til AddSecure Smart Grids, og har blitt solgt til flere andre netteiere allerede. «Den har fungert utrolig godt», legger Edvardsson til.

Enkel og sikker digital kontroll

Ettersom åpen mobilkommunikasjon ville ha gjort enhetene sårbare for hacking, malware og kapringsforsøk, går alle signalene gjennom lukkede, tungt krypterte virtuelle privatnett (VPN). Dette sikrer at både informasjon og enhetene selv er usynlige for uvedkommende på nettet, og følger strenge retningslinjer satt av myndighetene. Edvardsson understreker at sikkerhet var noe av det aller viktigste for Umeå Energi, og AddSecures mange tiår med erfaring var en stor faktor i deres endelige valg av leverandør.

De nye enhetene styres gjennom AddSecure Link og nettportalen Link Manager, som er designet for brukervennlighet selv om du ikke har mye teknisk ekspertise. Portalen hjelper deg å holde orden på statusen til alle eksisterende enheter og nettverk, i tillegg til å la deg sette opp nye nettverk, bestille SIM-kort og så videre. Du kan enkelt gi og fjerne brukertilgang, og robust tofaktorautentisering sørger for at alle er hvem de utgir seg for å være.

«Løsningen er enkel, rask og lett å komme i gang med, hvilket er viktig ettersom vi er et lite nettselskap; vi har ikke en hel avdeling til å styre kommunikasjonsdelen», sier Edvardsson. «Det har definitivt overgått forventningene mine.»

Veien videre

Å utstyre Umeå Energis elnett med smart teknologi er en kontinuerlig jobb. Målet i dag er å få ti prosent av alle nettstasjoner utstyrt med én eller annen form for overvåking, og selskapet jobber intensivt med å finne ut hvilke dette burde være for å få maksimal dekning. For tiden opererer de med en treårsplan, som også inkluderer de 60–70 nye nettstasjonene som bygges årlig. Umeå er en kommune i rask vekst.

Mens det fremdeles er for tidlig til å si med hundre prosent sikkerhet, indikerer et konservativt estimat at reduksjonen i vedlikehold og feil-relaterte kostnader alene kan spare Umeå Energi rundt 15 prosent i årlige utgifter. Edvardsson snakker varmt om løsningen, både når det gjelder pris og kvalitet: «Den er utrolig rimelig. Vi får svært mye bra for pengene våre.»

Svenske lover tilsier at leverandørene må opp på anbud hvert annet år, og AddSecure Smart Grids kan lett byttes ut uten også å bytte ut teknologien. Likevel understreker Edvardsson at selv om dette sikrer gode priser og et sunt marked, håper de fremdeles på et langvarig forhold.

«Vi har vært svært fornøyde med AddSecure Smart Grids. Det er et godt partnerskap», avslutter han.

Langt bedre tilgang til nøkkelinformasjon, gjennom sensorer

Feildetektering på avstand, og evnen til å seksjonere nettet enklere ved feil

Reduserte reise- og vedlikeholdsutgifter

Lar kundene produsere og fôre fornybar energi tilbake i strømnettet

Mindre nedetid for kundene

Lettere å overholde lover og forskrifter

Fremtidssikring, når eldre kommunikasjonslinjer stenges

Vår smarte løsning for feilsøking

SmartDet -Komplett system for oppkoblet feilsøking