TeleCall

TeleCall er et system for kritisk kommunikasjon. Systemet kan motta alarmer fra ulike alarmsystemer og til og med fra 112.

Med TeleCall kan man manuelt eller helautomatisk utalarmere og spre informasjon via personsøkere, intelligente informasjonsskjermer, det norske nødnettet og mobile nett. Systemet benytter flere ulike kommunikasjonsløsninger: Personsøkernett, det norske nødnettet , IP og mobile nett. Systemet kan fungere helt automatisk eller bemannes med operatører. Alarmer av ulike typer, som brannalarm, innbruddsalarm, driftsalarm, personalarm og trygghetsalarm kan tilkobles. Systemet tilbyr også et antall både faste og mobile løsninger for en effektiv administrasjon og samordning av påbegynt innsats.

TeleCall bruksområder:

  • Reddningstjenesten

  • Ambulanse

  • Sjøredningstjenesten

  • Kritiske samfunnsfunksjoner

  • Industrier

  • Kjøpesentre

  • Arenaer

  • Skoler

  • Personsikkerhet