BLIS Boss

BLIS Boss er et komplett system for kritisk kommunikasjon for nødetater og industri.

Med BLIS bygger du et system som passer til virksomheten deres. Det gjør at systemet er fleksibelt og enkelt å forandre fra små til store systemer. BLIS behandler alarmer/informasjon og utfører tiltak i henhold til programmeringen. Alarmen kan komme fra eksternt alarmmottak via LarmNet eller det norske nødnettet. Den kan også komme fra industriens eget SCADA-system eller fra drifts-/brannalarmsentral for å utføre deres behov.

Alarmen kan sendes til personsøker, Tetra-/Rakelterminaler, DMR-mobilnett, SMS og e-post. Alarmen kan også presenteres med BLIS Info Map på skjermer som viser destinasjonen. BLIS Voice kan kobles til høyttalersystemer hvor alarmer kan presenteres med talesyntese eller dynamisk informasjon.

For presentasjon av alarmer i kjøretøyer finnes det BLIS StatusPanel og BLIS PC med navigasjonsløsning.

Bruksområder for BLIS Boss:

  • Beredskapstjeneste

  • Ambulanse

  • Industri

  • Nødetater

  • Kommuner

  • Samfunnskritiske objekter