Airborne Heisalarm Mini

Lover og byggeforskrifter krever at nye heiser må ha toveis kommunikasjon til et bemannet alarmmottak for å få hjelp i en nødsituasjon.

Vår heisalarmtjeneste bruker digitale signaler over mobilnettet, er overvåket, og varsler avvik f.eks. ved kommunikasjonsbrudd til valgt mottaker. Tjenesten gir et sikkert heismiljø for både eiere og brukere gjennom trygge produkter, profesjonell installasjon og sikker alarmoverføring.
Heisalarmen testes hver 25. time. Tjenesten passer også for andre faste installasjoner som krever toveis taleforbindelse.

Fordeler

  • Profesjonell installasjon og sikker alarmoverføring

  • Tjenesten gir et sikkert heismiljø for både eiere og brukere