Norsk Logg inn partnerweb

Smart Alarms

Sikker kommunikasjon er en integrert del av hvert alarmsystem. Og et trygt samfunn.

   

Vi overvåker kommunikasjonen mellom alarmsystemet og den valgte alarmmottakeren din hele døgnet, og varsler deg umiddelbart om systemendringer. Vi jobber daglig med kvalitetssikring og dokumentasjon av kvaliteten på overvåket alarmoverføring for at alarmen alltid skal nå frem - uavhengig av telefon- eller bredbåndsnettfeil.

 

Hvis alarmsenderen mister kommunikasjon, eller det skjer andre feil slik som strømbrudd eller manipulering, blir det umiddelbart sendt en advarsel til alarmmottakeren og/eller til operatøren. Vårt nære samarbeid med mobiloperatørene innebærer at mobilnettverket og våre alarmsendere for sikker alarmoverføring raskt og grundig testes og godkjennes i henhold til de strengeste standarder i Europa. Hos oss får du en unik løsning.

 

Alt for at du skal være sikker på at dine kunder, leietakere eller organisasjon er trygge.

Ullensaker Kommune og AddView

Det var mye å ta tak, vi manglet oversikt over hvem som mottok alarmvarslingene og om de i det hele tatt ble varslet. Vi fikk veldig god hjelp og oppfølging av AddSecure under kartleggingsprosessen.

Les »

Alarm Communications

Uten at vi tenker over det, blir vi utsatt for potensielt farlige situasjoner hver dag. Som regel tar heisen oss fra første til fjerde etasje uten problemer, og alarmknappen på varslingsanlegget fungerer når vi trenger det. Men når ulykken skjer, må varslingene gå fort.   Med våre tjenester overvåker vi kommunikasjonen mellom alarmsystemet og

IoT Kommunikasjon

Bedrifter optimaliserer virksomheten sin, reduserer kostnader og skaper nye inntektsstrømmer gjennom å koble sine enheter og produkter opp til internett. Men kommunikasjonen mot enhetene blir sårbar dersom ikke riktig beskyttelse mot angrep er tilgjengelig. På kort tid kan uautoriserte brukere få tilgang til nettverk og utsette kritiske enheter for fare.

Kontrollsystemer for adganger

Vi leverer dørtelefoni og taletjenester for adgangskontrollsystemer. Fjernservice- og aksess til slike anlegg tilfører nyttig oversikt og administrasjon av dører og låser for utvalgt personell.

Temperaturovervåking

Kjølerom og kjøledisker overvåkes ved å benytte temperatursensorer tilknyttet våre alarmsendere. Våre tjenester tilbyr historiske data og statistisk analyse som tilfører nødvendig kvalitetskontroll og dokumentasjon for denne type applikasjoner. Dermed kan preventive tiltak utføres i god tid før problemer oppstår.

Bygningsdrift

Våre produkter og tjenester sikrer alarmoverføring fra alle typer bygningsmasser og alarmanlegg. Overføring av tekniske alarmer til riktig mottaker i en driftsavdeling kan gi bedriften eller kommunen store kostnadsbesparelser.

Monitorering av vannstand

Ved bruk av spesielle sensorer overvåkes vannstand og væskemengder i pumpekummer og tanker. Eventuelle lekkasjer eller andre spesifiserte hendelser meldes til definerte og hensiktsmessige mottakere.