Home / Informasjon om priser og faktura 2019

Endringer av abonnementsnavn og prisstruktur

Du er kanskje klar over at teleoperatørene gjør løpende endringer i telenettet? Blant annet er det planlagt nedleggelse av 3G-nettet i 2019, mens 2G-nettet er tenkt å avvikles innen 2025. Flere av våre kunder bruker i dag alarmsendere som er kjøpt for opptil 20 år siden. Disse bør oppgraderes til nye modeller basert på nyere teknologi.

For å forenkle pris- og abonnementsstrukturen vår, har vi reklassifisert hele produktporteføljen slik at abonnementsnavnene reflekterer teknologien alarmsenderen din benytter, samt hva tjenesten brukes til. Vi har også gjort justeringer i vår prisstruktur. Som et resultat av dette vil noen kunder få en prisøkning, og andre en prisreduksjon.

Ta gjerne kontakt med oss på 911 33 700 om du har spørsmål rundt dette.