Norsk Logg inn partnerweb

Flåtestyring

Innen transport- og logistikkbransjen bidrar Internet of Things (IoT) til å redde liv, redusere kostnader, optimalisere drift og minimere påvirkningen kjøretøy har på miljøet. Oppkoblede kjøretøy henter og styrer alle typer data og kan forutsi vedlikeholdsproblemer, forstå kjøremønstre og til og med proaktivt tilby assistanse.

Etterspørselsen etter sikre og pålitelige løsninger innen bransjen er drevet av forskrifter og økonomiske krav. Forskriftene gjelder både arbeidsvilkårene til førerne, sporbarheten til varerne og sikkerheten til førerene og varene. De øknomiske kravene drives av det økonomiske presset på å redusere transportkostnader.

Vi tilbyr pålitelige og sikre flåtestyringløsninger som inkluderer håndtering av førere, kjøretøy, transportbestillinger samt ekstern IT-integrasjon.


Fordeler: 

  • Økt effektivitet
  • Økt bærekraft
  • Kostnadsbesparelser
  • Optimalisert drift


Typiske bruksområder:

  • Status på kjøretøy og lokalisering i sanntid
  • Sensordata fra feilkontroller, etc.
  • Sensordata fra temperatursikring ved matvaredistribusjon
  • Styring av grønn kjøring

Se mer på Vehco.com: http://www.vehco.com/en
 

Kontakt oss for å lære mer!