Norsk Logg inn partnerweb

Sikker alarmoverføring

Vår alarmoverføringstjeneste formidler og overvåker kommunikasjonen mellom ditt alarmanlegg og alarmmottaket/-stasjonen via mobilnettet og IP-nettet. Vår unike teknologi sørger for en tjenestekvalitet som normalt ikke er tilgjengelig i mobilnettet. Der våre konkurrenter er avhengig av to uavhengige føringsveier for å oppnå tilsvarende kvalitet, kan vi dokumentere en gjennomsnittlig oppetid på mobilnettet siste 12 måneder på over 99,9 %. AddSecure utvikler sine produkter og overføringstjenester i nært samarbeid med kunder og partnere og har spesialkompetanse på sikker alarmkommunikasjon. 

 

Vi jobber daglig med kvalitetssikring og dokumentasjon av kvaliteten på vår overvåket alarmoverføring. Dette for at du skal være trygg på at alarmen fra ditt alarmanlegg til valgt alarmmottak kommer frem - hver eneste gang – uavhengig av feil på telefoni- eller bredbåndsnett. Mister alarmsenderen kommunikasjonen, eller andre driftshendelser inntreffer som strømbrudd eller sabotasje, varsles dette umiddelbart til alarmmottaket/-stasjonen og/eller driftsansvarlig i din bedrift.

Vårt nære samarbeid med Telenor sørger for rask og grundig feilretting i mobilnettet, og våre alarmsendere for sikker alarmoverføring er testet og godkjent etter de strengeste normene i Europa. Det er derfor vi kan stå inne for vårt utsagt om at vi bidrar til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon.

Overføringstjenester